საქართველო მთავრობის ვალით მსოფლიოში 122-ე ადგილზეა
საქართველო პრესის თავისუფლების ინდექსში
ერთ მოსახლეზე შემოსავლით საქართველო მსოფლიოში 82-ე ადგილზეა
საქართველო ექსპორტზე დამოკიდებულებით მსოფლიოში მე-60 ადგილზეა
საქართველო იმპორტზე დამოკიდებულების განახლებულ  რეიტინგში
საქართველო საკუთრების დაცვის განახლებულ რეიტინგში
რატომ შემცირდა საქართველოს ქულა დემოკრატიის რეიტინგში?
საქართველო ეკონომიკური თავისუფლების რეიტინგში 14 ადგილით ჩამოქვეითდა
საქართველო გლობალიზაციის რეიტინგში
საქართველო კორუფციის რეიტინგში 45-ე ადგილზეა
საქართველო ინტერნეტის თავისუფლებით მსოფლიოში მე-9 ადგილზეა
საქართველო ეკონომიკური გლობალიზაციის რეიტინგში
სამუშაო ძალის კვალიფიკაციით საქართველო მსოფლიოში 125-ე ადგილზეა
უსაფრთხოების დონით საქართველო მსოფლიოში 27-ე ადგილზეა
ინფრასტრუქტურის დონით საქართველო მსოფლიოში 73-ე ადგილზეა
საგარეო ვაჭრობის დეფიციტით საქართველო მსოფლიოში მე-20 ადგილზეა