საერთაშორისო ურთიერთობების სპეციალისტი და მკვლევარი | + posts
რუსეთის მიერ დასავლეთ ბალკანეთის ქვეყნების ნატო-ში ინტეგრაციის შეფერხების მცდელობები
ლექSOSთვის!