რამდენად ელასტიურია უძრავი ქონების ბაზარი საქართველოში?
უძრავი ქონება კვლავაც ყველაზე სარფიანი საინვესტიციო ინსტრუმენტია