პეტრ2 (2)
ლაითაძე2 (1)
Untitled-1 [Recovered]-02
პეტრ2 (1)
ლაითა2
ბესო2 (1)
დავლიანიძე2
პეტრიაშვილი2 (1)
პეტრიაშვილი2
ლაითაძე2
პეტრ2
დემოკრატია2
პეტრ2 (4)
კურუფცია2
ლაითაძე2 (9)
ინფლაცია2 (5)