„ღრუბელთა“ განკითხვის დღე
„ღრუბელთა“ განკითხვის დღე

საოცარია, მაგრამ, ხანდახან თვით წარმატებული ბიზნესინდუსტრიებიც კი ადვილად ექცევა „მავნე ჩვევების” გავლენის ქვეშ. სწორედ ასე მოხდა ე.წ. „ღრუბელი”-ინფორმაციული ტექნოლოგიების სფეროს…