რიტორიკის ნაყოფნი „ბარბაროსულ“კოლხეთში
რიტორიკის ნაყოფნი „ბარბაროსულ“კოლხეთში

ბერძნულ-რომაულ სამყაროში ფილოსოფიისა და რიტორიკის რამდენიმე ცნობილი სკოლა არსებობდა. კლასიკური ხანის ცნობილი მოაზროვნეები, ფილოსოფოსები, რიტორები, პოლიტიკოსები ამ სკოლებში იღებდნენ განათლებას.…

ევროპული ჰერალდიკა და საქართველო
ევროპული ჰერალდიკა და საქართველო

მსოფლიო კულტურაში დროშასა და გერბს დიდი მნიშვნელობა ენიჭება და ჰერალდიკური ორგანიზაციები დღემდე მუშაობენ ქვეყნების, ქალაქების, საგვარეულოების, რელიგიური თუ საერო ორგანიზაციების…

ომები და სიმრავლის ილუზია
ომები და სიმრავლის ილუზია

არმიების რიცხოვნობის დადგენა სამხედრო ისტორიის ერთ-ერთი საკვანძო პრობლემაა. რიცხვები ხშირად გადამწყვეტია ძალთა ბალანსში. ხშირად იმარჯვებს ის მხარე, რომელსაც უფრო მრავალრიცხოვანი…

კონტინენტური სისტემა: ნაპოლეონი ბრიტანეთის წინააღმდეგ
კონტინენტური სისტემა: ნაპოლეონი ბრიტანეთის წინააღმდეგ

ნაპოლეონის მიერ კონტინენტური სისტემის შემოღება საფრანგეთის რევოლუციისა და ნაპოლეონის პერიოდის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი მოვლენა იყო. კონტინენტურ ევროპაში ძლიერების პიკზე მყოფი ფრანგთა…

ხმელთაშუა ზღვიდან ინდოეთამდე: ქართველი ვაჭრები აბრეშუმის სავაჭრო გზებზე
ხმელთაშუა ზღვიდან ინდოეთამდე: ქართველი ვაჭრები აბრეშუმის სავაჭრო გზებზე

XVI-XVIII საუკუნეებში სავაჭრო გზებზე საუბრისას ყურადღება უფრო მეტად გამახვილებულია ირანელების, სომხების, ინდოელებისა და სხვა ეთნიკური ჯგუფების კომერციულ აქტივობაზე. ქართველი ვაჭრები იშვიათად განიხილებიან როგორც…

ვერცხლის იმპერია: ჩინეთი და გარე სამყარო
ვერცხლის იმპერია: ჩინეთი და გარე სამყარო

მონ­ღოლ­თა უზარ­მა­ზა­რი იმ­პე­რი­ის და­ცე­მის შემ­დეგ შო­რე­ულ აღ­მო­სავ­ლეთსა და ევ­რო­პას შო­რის ურ­თი­ერ­თო­ბა მკვეთ­რად შემ­ცირ­და. მდი­და­რი და თვით­მ­ყო­ფა­დი ჩი­ნე­თის ახალ­მა იმ­პე­რა­ტო­რებ­მა ის­ტო­რი­ი­დან…

ტრაპიზონი: შავი ზღვის მარგალიტი
ტრაპიზონი: შავი ზღვის მარგალიტი

ტრაპიზონი საუკუნეების მანძილზე, შავი ზღვის სამხრეთ სანაპიროზე საკვანძო პოლიტიკური და ეკონომიკური ცენტრი იყო. ქართველური ტომებით დასახლებულ ტერიტორიაზე ამ დიდი ქალაქის…

საქართველო და აბრეშუმის სავაჭრო გზები
საქართველო და აბრეშუმის სავაჭრო გზები

გადიოდა თუ არა საქართველოზე აბრეშუმის სავაჭრო გზა? ამასთან დაკავშირებით ისტორიულ წყაროებში მონაცემების სიმცირე შეინიშნება. ამის გამომწვევი რამდენიმე მიზეზია, რომელთა შორის…

ანისი - კავკასიური სავაჭრო მეგაპოლისი შუა საუკუნეებში
ანისი - კავკასიური სავაჭრო მეგაპოლისი შუა საუკუნეებში

ანისი შუა საუკუნეების კავკასიის ისტორიაში ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი პოლიტიკური და სავაჭრო ცენტრი იყო. „ათას ერთი ტაძრის“ და შუა საუკუნეებისთვის უჩვეულოდ მრავალრიცხოვანი…

ბერძენი კოლონისტები შავ ზღვაში: კოლხეთი ანტიკურ სავაჭრო სისტემაში
ბერძენი კოლონისტები შავ ზღვაში: კოლხეთი ანტიკურ სავაჭრო სისტემაში

„ოქრომრავალ კოლხეთზე“ ლეგენდები ძველ საბერძნეთში ჯერ კიდევ დიდი კოლონიზაციის დაწყებამდე, ძვ.წ. VIII საუკუნემდე არსებობდა. მას შემდეგ, რაც ბერძნებმა შავი ზღვის…

მარილით ვაჭრობა შავ ზღვაში და საქართველო
მარილით ვაჭრობა შავ ზღვაში და საქართველო

მარილი წარსულში სასიცოცხლო მნიშვნელობის რესურსი იყო, რომელიც საქართველოში ანტიკური იმპერიების გავლით შემოდიოდა. კოლხები მას ხე-ტყეში, სელში და მონებში ცვლიდნენ, ლაზები…

ალი: ძველი ქართული სავაჭრო ქალაქის აღზევება და დაცემა
ალი: ძველი ქართული სავაჭრო ქალაქის აღზევება და დაცემა

ალის, შუა საუკუნეების ქართულ ისტორიულ ქალაქს, მნიშვნელოვანი ადგილი ეკავა ახლოაღმოსავლურ-კავკასიურ-ქართულ სავაჭრო სისტემაში და ხანგრძლივი პერიოდის მანძილზე აყვავებულ სავაჭრო-სახელოსნო ცენტრს წარმოადგენდა.…

დაკარგული ქართული ქალაქი სახელად „ბაზარი“
დაკარგული ქართული ქალაქი სახელად „ბაზარი“

საქართველოს ისტორიულ ქალაქებს შორის ნაწილი დღემდე ინარჩუნებს პოლიტიკურ თუ ეკონომიკურ მნიშვნელობას, ზოგიერთმა დაკარგა უწინდელი სტატუსი, სოფლად იქცა, ზოგი კი საერთოდ…

პეტრას ციხე და ლაზურ-ბიზანტიური ეკონომიკური ურთიერთობები
პეტრას ციხე და ლაზურ-ბიზანტიური ეკონომიკური ურთიერთობები

პეტრას ციხე, რომელიც აჭარაში მდებარე გვიანანტიკურ ნაქალაქარ ციხისძირთანაა გაიგივებული, VI საუკუნეში, ლაზიკაში (ეგრისში) ბიზანტიის იმპერიის გავლენის სიმბოლოდ და დასაყრდენად აშენდა.…

„ბაზარნიკები“
„ბაზარნიკები“

თფილისში – ქალაქში, სადაც ვაჭრობა ერთ-ერთი მთავარი ეკონომიკური აქტივობა იყო და თფილისურ ბაზრებში, რომელთა სიჭრელის ქება შორს გაისმოდა, სადაც ყოველდღიურად…