„ბაზარნიკები“
„ბაზარნიკები“

თფილისში – ქალაქში, სადაც ვაჭრობა ერთ-ერთი მთავარი ეკონომიკური აქტივობა იყო და თფილისურ ბაზრებში, რომელთა სიჭრელის ქება შორს გაისმოდა, სადაც ყოველდღიურად…