ანაკლია და საქართველოს ადგილი “ახალი აბრეშუმის სავაჭრო გზაზე”

ანაკლიის აშენებაზე უკვე 1990-იან წლებში დამოუკიდებელმა საქართველომ დაიწყო ფიქრი.