რამ განაპირობა საქართველოს ეკონომიკის 7.5 პროცენტით ზრდა 2023 წელს?
რამ განაპირობა საქართველოს ეკონომიკის 7.5 პროცენტით ზრდა 2023 წელს?

2023 წელს საქართველოს ეკონომიკა 7.5%-ით გაიზარდა. საერთაშორისო სავალუტო ფონდის მონაცემებით, ამ მაჩვენებლით საქართვე­ლო მსოფლიოში მე-8 იყო, ანუ 7.5%-ზე მაღალი ზრდა…

სასკოლო განათლების ხარჯი იზრდება, ხარისხი კი მცირდება
სასკოლო განათლების ხარჯი იზრდება, ხარისხი კი მცირდება

2023 წლის ბო­ლოს ეკო­ნო­მი­კუ­რი თა­ნამშ­რომ­ლო­ბი­სა და გან­ვი­თა­რე­ბის ორგანიზაციის (OECD) მოსწავლეთა შეფასების საერთაშორისო პროგრამის (PISA) ახალი კვლევის შედეგები გამოქვეყნდა. კვლევის პერიოდი…

მწვანე ენერგეტიკის მართვა საქართველოში
მწვანე ენერგეტიკის მართვა საქართველოში

მწვა­ნე, იგი­ვე გა­ნახ­ლე­ბა­დი ენერ­გია მწვანე ეკონომიკის ხერხემალია. განახლებადი ენერგიის ქვეშ იგულისხმება მზის, ქარის, გეოთერმული, საზღვაო/ტალღების, ჰიდრო, ბიოგაზისა და ბიომასისგან მიღებული…

ჩინურ-ქართული ფლირტი
ჩინურ-ქართული ფლირტი

სი­ნო-­ქარ­თუ­ლი ურ­თი­ერ­თო­ბა სულ უფრო მჭიდრო ხდება და ეკონომიკურ ფარგლებს სცდება, თუმცა ეკონომიკური ურთიერთობის მასშტაბი არაერთგვაროვნად იცვლება. ამგვარ ურთიერთობებს შორის ძირითადი…

რატომ არის სესხზე მაღალი პროცენტი საქართველოში?
რატომ არის სესხზე მაღალი პროცენტი საქართველოში?

სეს­ხის სარ­გებ­ლის გა­ნაკ­ვე­თი, იგი­ვე სესხის პროცენტი, ნებისმიერ ქვეყანაში აქტუალური საკითხია, რადგან პირველ რიგში, სწორედ ის განსაზღვრავს სესხზე ხელმისაწვდომობას. სესხზე ხელმისაწვდომობა…

ქვეყნები, სადაც ეკონომიკური თავისუფლების მაჩვენებელი ყველაზე მაღალია
ქვეყნები, სადაც ეკონომიკური თავისუფლების მაჩვენებელი ყველაზე მაღალია

ქვეყნების ეკონომიკურ თავისუფლებაზე დაკვირვება საინტერესოა, რადგან ის ქვეყნის ეკონომიკური განვითარების პოტენციალის მაჩვენებელია. ამერიკული ორგანიზაცია – „ჰერიტიჯ ფაუნდეიშენი“ ერთ-ერთი კვლევითი ცენტრია,…

საქართველო და რეგიონი: კვლევა და განვითარება
საქართველო და რეგიონი: კვლევა და განვითარება

ბევ­რი ქვე­ყა­ნა კერ­ძო სექ­ტორ­ში კვლე­ვი­სა და გან­ვი­თა­რე­ბის წა­ხა­ლი­სე­ბის მიზ­ნით, იყე­ნებს ფისკალურ ინსტრუმენტებს. მაგალითად, ხშირად გამოყენებული მექანიზმებია საგადასახადო შეღავათები. ამგვარი შეღავათების…

ნეტო-აღრიცხვა და მე-4 ენერგეტიკული პაკეტის მოთხოვნები
ნეტო-აღრიცხვა და მე-4 ენერგეტიკული პაკეტის მოთხოვნები

მარეგულირებელი კომისიის ინტერესი და ერთ-ერთი ძირითადი პრიორიტეტია, ხელი შეეწყოს განახლებადი ენერგიების ათვისებასა და განვითარებას. ნეტო-აღრიცხვის პროგრამაში, რომელიც მომხმარებელს აძლევს საშუალებას,…

ცენტრალიზაცია ბაზრის წინააღმდეგ
ცენტრალიზაცია ბაზრის წინააღმდეგ

„დეცენტრალიზაციას არა მხოლოდ ადმინისტრაციული ღირებულება, არამედ სამოქალაქო განზომილებაც აქვს, რადგანაც ის მოქალაქეების საჯარო საქმეებით დაინტერესების შესაძლებლობას აფართოებს. დეცენტრალიზაცია მოქალაქეებს თავისუფლების…

Don’t Cry for Peso, Argentina
Don’t Cry for Peso, Argentina

მაკროეკონომისტებს არ გვაქვს (ჩვენთვის სამწუხაროდ და მსოფლიოსთვის – საბედნიეროდ) ექსპერიმენტების ჩატარების ფუფუნება. ერთადერთი, რაც გვარგუნა ბედმა, არის ბუნებრივი ექსპერიმენტები –…

საქართველო და რეგიონი: წმინდა უცხოური ინვესტიციები
საქართველო და რეგიონი: წმინდა უცხოური ინვესტიციები

განვითარებადი ქვეყნისთვის პირდაპირ უცხოურ ინვესტიციებს არაერთი განზომილება აქვს. ისინი არა მხოლოდ მოკლევადიან, არამედ გრძელვადიან პერიოდ­­შიც ეკონომიკური ზრდისთვის კრიტიკული მნიშვნელობის მქონეა.…

გასული წელი და 2024 წლის გამოწვევები
გასული წელი და 2024 წლის გამოწვევები

ერთი წლის წინ ვწერდი, რომ 2023 წელს ინფლაციის დონე მნიშვნელოვნად შემ­­ცირდება და ასეც მოხდა. ამის მიზეზი 2022 წელს დაფიქსირებული მაღალი…

როგორ შეივსება და დაიხარჯება 2024 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტი
როგორ შეივსება და დაიხარჯება 2024 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტი

სტატია თავდაპირველად დაიბეჭდა Forbes Georgia-ს დეკემბრის ნომერში. საქართველოს 2024 წლის სახელმწი­ფო ბიუჯეტს პარლამენტი 2023 წლის ბოლომდე დაამტკიცებს, მაგრამ დღეს არსებულ…

კავკასიის ეკონომიკა უკრაინის ხარჯზე გაიზარდა
კავკასიის ეკონომიკა უკრაინის ხარჯზე გაიზარდა

რეგიონში პოლიტიკური მდგომარეობა შეცვლილია. ამ კუთხით, აღსანიშნავია სომხეთსა და აზერბაიჯანს შორის არსებული მდგომარეობა – კერძოდ, აზერბაიჯანის მიერ მთიან ყარაბაღზე სრული…

კანდიდატის სტატუსი და ახალი რეკომენდაციები საქართველოს ეკონომიკისთვის
კანდიდატის სტატუსი და ახალი რეკომენდაციები საქართველოს ეკონომიკისთვის

სტატია თავდაპირველად დაიბეჭდა 2023 წლის დეკემბრის ნომერში. ჟურნალის გამოცემიდან რამდენიმე დღეში, 14 დეკემბერს, საქართველომ ევროკავშირის წევრობის კანდიდატის სტატუსი ოფიციალურად მიიღო.…

კეთილდღეობა საფრთხეშია
კეთილდღეობა საფრთხეშია

სტატია თავდაპირველად ინგლისურ ენაზე გამოქვეყნდა 2023 წლის 3 ოქტომბერს. საგარეო ვაჭრობას ამ დღეებში ცუდი რეპუტაცია აქვს აქაც და საზღვარგარეთაც. GOP-ის…