უსამართლობა გვაღარიბებს
უსამართლობა გვაღარიბებს

სამართლის უზენაესობა მძლავრი და ხშირად განმეორებადი პოლიტიკურ-სამართლებრივი იდეალია, რომელიც არა მხოლოდ ხელს უწყობს სამართლიანი საზოგადოების ჩამოყალიბებას, არამედ ეკონომიკური განვითარების ერთ-ერთი…

საქართველო და რეგიონი: ინსტიტუტების რეიტინგი
საქართველო და რეგიონი: ინსტიტუტების რეიტინგი

ეკონომიკური განვითარებისთვის მნიშვნელოვანია ინსტიტუციური გარემო. აკადემიაში პოპულარულ კითხვაზე – რატომ არის ზოგიერთი ქვეყანა უფრო მდიდარი და ზოგიერთი უფრო ღარიბი? რიგი…

საქართველო და რეგიონი: ინფრასტრუქტურაში საჯარო ინვესტიციების რეიტინგი
საქართველო და რეგიონი: ინფრასტრუქტურაში საჯარო ინვესტიციების რეიტინგი

ეკონომიკური განვითარებისთვის ინფრასტრუქტურას არსებითი როლი აკისრია. თავად ინფრასტრუქტურის განვითარებაში კი საჯარო სექტორის როლია გამოკვეთილი. საჯარო სექტორის მიერ ინფრასტრუქტურაში ინვესტიციების მასშტაბით,…

მიზნობრივი ინფლაცია გადასახედია
მიზნობრივი ინფლაცია გადასახედია

ფასების სტაბილურობა მნიშვნელოვანია. დაბალი და სტაბილური ინფლაცია გარემოს მეტად განჭვრეტადს ხდის, ეროვნული ბანკის სანდოობას უზრუნველყოფს და, შესაბამისად, ადამიანების მიერ გაცვლასა…

სადაზღვევო კომპანიების მოგებიანობის რეიტინგი 2017-2021 წლებში
სადაზღვევო კომპანიების მოგებიანობის რეიტინგი 2017-2021 წლებში

სადაზღვევო საქმიანობა საფინანსო სექტორის ნაწილია, რომლის წილი დარგში მოკრძალებულია. საქართველოში ამჟამად 18 სადაზღვევო კომპანიაა. მათ შორის ბაზრის ყველაზე ახალი მონაწილე…

ციფრული ლარი: ახალი საფრთხე თავისუფლებისთვის
ციფრული ლარი: ახალი საფრთხე თავისუფლებისთვის

ორი წელი გავიდა, რაც ეროვნულმა ბანკმა ციფრული ვალუტის – ციფრული ლარის გამოშვება საჯაროდ დააანონსა. მონეტარული ხელისუფლების განმარტებით, ლარის გაციფრულება საგადასახადო…

საქართველო და რეგიონი: ტურიზმის რეიტინგი
საქართველო და რეგიონი: ტურიზმის რეიტინგი

საქართველოში ტურიზმი და მასთან დაკავშირებული საქმიანობა ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი სფეროა. საშუალოდ ტურიზმის პირდაპირი და არაპირდაპირი კონტრიბუცია მთლიან ეკონომიკაში საშუალოდ ¼-ზე მეტია.…

ციფრული ინფრასტრუქტურა და მისი გამოყენება
ციფრული ინფრასტრუქტურა და მისი გამოყენება

საქართველოში ციფრული ეკონომიკისთვის აუცილებელი ინფრასტრუქტურა განვითარებულია, მოსახლეობის ინტერნეტით და მიმღები მოწყობილობებით უზრუნველყოფა მაღალია, მაგრამ ციფრულ ეკონომიკაში ჩართულობა – მკვეთრად ჩამორჩენილი.…

საკუთრების უფლების პოლიტეკონომია
საკუთრების უფლების პოლიტეკონომია

„საკუთრების უფლების გარეშე ადამიანებს არ ექნებათ სტიმული ფიზიკურ და ადამიანურ კაპიტალში ინვესტირების, ან უფრო მეტად შედეგიანი ტექნოლოგიების გამოყენების“ დარონ აჯემოღლუ,…

დამოუკიდებლობის სამი ათწლეული და ინსტიტუციური განვითარება
დამოუკიდებლობის სამი ათწლეული და ინსტიტუციური განვითარება

„ინოვაცია, ეკონომიკის მასშტაბი, განათლება, კაპიტალის აკუმულირება და ა.შ. არ არის ეკონომიკური ზრდის მიზეზი; თავად ესენია ზრდა“ დაგლას ნორტსი და რობერტ…

სამეზობლოს ინფრასტრუქტურა
სამეზობლოს ინფრასტრუქტურა

ბოლო წლების სამთავრობო პროგრამებში ცალკე თავი თუ არა, მინიმუმ ქვეთავია საქართველოზე, როგორც რეგიონულ ჰაბსა და მის პოტენციალზე. მაგალითად, 2018 წელს…