Forbes: 10 ყველაზე მაღალანაზღაურებადი ტექნიკური პროფესია აშშ-ში

Forbes: 10 ყველაზე მაღალანაზღაურებადი ტექნიკური პროფესია აშშ-ში

დღევანდელ ციფრულ სამყაროში ტექნიკურ ელემენტს პრაქტიკულად ყველა ინდუსტრიაში შევხვდებით – ფინანსებით, განათლებითა და საცალო ვაჭრობით დაწყებული, საჰაერო-კოსმოსური თუ ჯანდაცვის სექტორით დასრულებული. შესაბამისად, ტექნოლოგიური განათლებისა და გამოცდილების მქონე პირებზე მოთხოვნა ბოლო წლებია, მკვეთრად იმატებს.

ამერიკის შეერთებული შტატების შრომის სტატისტიკის ბიუროს პროგნოზით, მომავალი ათწლეულის განმავლობაში, კომპიუტერულ და ინფორმაციული ტექნოლოგიის სფეროებში დასაქმების მაჩვენებელი ბევრად უფრო სწრაფად გაიზრდება, ვიდრე საშუალოდ ყველა პროფესიისთვის. ბიუროს შეფასებით, დასაქმების ზრდისა და წასულ თანამშრომელთა ჩანაცვლების აუცილებლობის გამო, ამ სფეროში ყოველწლიურად 377,500 ახალი ვაკანსია დაემატება.

მიუხედავად იმისა, რომ კომპიუტერულ მეცნიერებებსა და მათთან დაკავშირებულ დისციპლინებში განათლების მიღების ძირითად წყაროდ საბაკალავრო კურსი მიიჩნევა, ბევრი პროფესიონალი დღეს თვითნასწავლია. დამხმარე რესურსებს შორის კი დიდი პოპულარობით სასერტიფიკაციო პროგრამები და ინტენსიური სასწავლო კურსები სარგებლობს. გასაუბრების ეტაპები უმეტესად „ტექნიკურ ინტერვიუსაც“ მოიცავს, ხოლო კანდიდატებს მათი შესაძლებლობების დემონსტრირება რიგი მიმართულებებით – მათ შორის პროგრამირების, კოდირებისა თუ ინჟინერიის – შეუძლიათ.

სამუშაო შეთავაზებებს შორის არჩევანის გაკეთებისას, ერთ-ერთი გადამწყვეტი ფაქტორი ანაზღაურებაა. აშშ-ში 10 ყველაზე მაღალანაზღაურებადი ტექნიკური პროფესიის გამოვლენისას, ამერიკულმა Forbes-მა Indeed-ის სახელფასო მონაცემები გამოიყენა და დამსაქმებელთა სავარაუდო მოთხოვნების გათვალისწინებით შეაფასა.

ცნობისთვის, რეიტინგი მხოლოდ საბაზისო ხელფასს წარმოადგენს, რადგან ბონუსი, კაპიტალი და სარგებელი შესაძლებელია კომპანიების მიხედვით განსხვავებული იყოს, რაც მნიშვნელოვნად იმოქმედებს დასაქმებულის მთლიან კომპენსაციაზე.

10 ყველაზე მაღალანაზღაურებადი ტექნიკური პროფესია აშშ-ში:

10. Full-Stack-დეველოპერი

საშუალო საბაზისო ხელფასი: $126,102

შესაბამისი უნარები: HTML, CSS, JavaScript, MySQL, SQL, PostgreSQL, MongoDB, Oracle, Git, Github, Subversion, AWS, Heroku, Azure, APIs, C, C++, Lisp, Python

  1. მონაცემთა ინჟინერი

საშუალო საბაზისო ხელფასი: $126,737

შესაბამისი უნარები: SQL, NoSQL, PostgreSQL, Python, Redshift, Panoply, Hadoop, Spark, AWS, Azure, Kafka.

  1. მობილური დეველოპერი

საშუალო საბაზისო ხელფასი: $127,409

შესაბამისი უნარები: Linux/Unix, Python, Perl, Shell Scripting, Java, C#, Swift, Oracle, Apache, iOS, ABAP, Drupal, HTML, LAMP Stack, Ruby On Rails, UI, Cybersecurity, Product Management, IoT, Agile, Lisp.

  1. კომპიუტერული ქსელის არქიტექტორი

საშუალო საბაზისო ხელფასი: $127,467

შესაბამისი უნარები: inux, UNIX, Python, Perl, JSON, Ansible, Puppet

  1. Data Warehouseარქიტექტორი

საშუალო საბაზისო ხელფასი: $131,479

შესაბამისი უნარები: SQL, PL/SQL, Python, Cobol, JCL, SQL Server, MySQL, Oracle, DB2, Netezza, IMS DB, Git, TFS, JIRA, CRM, ERP, SCM.

  1. პროგრამული უზრუნველყოფის არქიტექტორი

საშუალო საბაზისო ხელფასი: $137,430

შესაბამისი უნარები: UML, Java, JavaScript, C, Ruby, Python, .NET, APIs, AWS, Agile, Ansible, Azure, C#, CI/CD, Cloud Architecture, Cloud Infrastructure

  1. Enterpriseარქიტექტორი

საშუალო საბაზისო ხელფასი: $142,567

შესაბამისი უნარები: Cloud, Infrastructure, Roadmap, AWS, Java, Cloud Computing, Azure, Digital Transformation, ITIL.

  1. საიტის სანდოობის ინჟინერი (Site Reliability Engineer)

საშუალო საბაზისო ხელფასი: $155,517

შესაბამისი უნარები: APIs, AWS, Ansible, Azure, Bash, CI/CD, Cloud infrastructure, Computer Networking, DevOps, Distributed Systems

  1. ბექ-ენდდეველოპერი (Back-End Developer)

საშუალო საბაზისო ხელფასი: $158,984

შესაბამისი უნარები: Python, PHP, JavaScript, Ruby, Java, C#, Laravel, Django, Spring, Ruby on Rails, Meteor, Node.js, MongoDB, MySQL, Oracle, Apache, NGINX, Lighttpd, Microsoft IIS

  1. პროგრამული უზრუნველყოფის ინჟინერიის მენეჯერი (Software Engineering Manager)

საშუალო საბაზისო ხელფასი: $161,477

შესაბამისი უნარები: APIs, AWS, Agile, C, C#, C++, CI/CD, Design Patterns, DevOps, Distributed Systems