თიბისი კაპიტალის ყოველკვირეული განახლება მთავარი ეკონომისტისგან

თიბისი კაპიტალის ყოველკვირეული განახლება მთავარი ეკონომისტისგან

საყურადღებოა, რომ გასულ კვირაში ლარმა გარკვეულწილად აღიდგინა პოზიციები, განსაკუთრებით ევროსთან მიმართებით. ეს მიუთითებს, რომ როგორც თიბისი კაპიტალის წინა განახლებაში იყო აღნიშნული, ამ ეტაპზე ლარის თავის გრძელვადიან ტენდენციასთან დაახლოება ნაკლებსავარაუდოა. ასევე, დეპოზიტების სავალუტო კომპოზიციის ყოველდღიურ მაჩვენებლებზე დაყრდნობით, უკვე უფრო მეტი დამაჯერებლობით შეიძლება ითქვას, რომ ბოლოდროინდელი მცირე მერყეობის მიზეზი ძირითადად კვლავ სწორედ სენტიმენტების ცვლილება იყო.

ინფლაციისა და მონეტარული პოლიტიკის კომიტეტის გადაწყვეტილების კუთხით, შეიძლება ითქვას, რომ დინამიკა დიდ წილად მოლოდინების შესაბამისია. უფრო მეტიც, თიბისი კაპიტალის აზრით, ეს ის საკმაოდ იშვიათი შემთხვევაა, როდესაც სებ-ის, კვლევითი ორგანიზაციების, საერთაშორისო საფინანსო ინსტიტუტებისა და ბიზნეს სექტორის განწყობა პრაქტიკულად ერთნაირია. ასევე საყურადღებოა, რომ როგორც ჩანს, 2023 წელი დოლარისა და დიდ წილად ევროს განაკვეთების პიკიც იქნება. ეს, დიდი ალბათობით, ადგილობრივ ბაზარზე დოლარის დეპოზიტების განაკვეთებსაც ეხება. თიბისი კაპიტალის ადრინდელი პროგნოზის შესაბამისად, საერთაშორისო ბაზრებთან შედარებით, მხოლოდ გარკვეული მატების შემდეგ, ამ მხრივ შემცირება, სავარაუდოდ, მომდევნო წლის მიწურულს, ფედერალური სარეზერვო სისტემის მიერ შერბილების დაწყებიდან 6-დან 12-თვემდე პერიოდში დაიწყება. იმის გათვალისწინებით, რომ დაკრედიტებისაგან განსხვავებით, ევროს დეპოზიტების წილი საქართველოში ძალზედ მცირეა, თიბისი კაპიტალის აზრით, ამ შემთხვევაშიც დაახლოებით მსგავსი დინამიკა იქნება.

ეკონომიკის ზრდას რაც შეეხება, თიბისი კაპიტალის კვლავ ინარჩუნებს ერთი კვირის წინანდელ პოზიციას, რომ მიმდინარე მაჩვენებლები, სრული 2023 წლისათვის, თიბისი კაპიტალის ბოლო საბაზო სცენარით გათვალისწინებულ 7.2%-ზე მეტ ზრდაზე მიუთითებს. უფრო ზუსტი გათვლები, თიბისი კაპიტალის მომდევნო პუბლიკაციებში იქნება ხელმისაწვდომი.

გაეცანით პუბლიკაციას ბმულზე.

S