ხაზარაძე: ანაკლიაში ისეთი მოთხოვნები იქნება, როგორიც სინგაპურში, ჟენევაში, ნიუ-იორკში ან ლონდონშია
ხაზარაძე: ანაკლიაში ისეთი მოთხოვნები იქნება, როგორიც სინგაპურში, ჟენევაში, ნიუ-იორკში ან ლონდონშია

ჩვენ ანაკლიაში უნდა ვიყოთ მასპინძლები, რისთვისაც ახალგაზრდა ინტელექტუალური ძალა უნდა მივიწვიოთ.

ჯანეზაშვილი: პარლამენტის ან პრეზიდენტის მიერ არჩეული პირი, შეიძლება გათავისუფლდეს სადისციპლინო კოლეგიის მიერ
ჯანეზაშვილი: პარლამენტის ან პრეზიდენტის მიერ არჩეული პირი, შეიძლება გათავისუფლდეს სადისციპლინო კოლეგიის მიერ

პროექტის მიხედვით საბჭოს არამოსამართლე წევრებს, დაეკისროთ დისციპლინური პასუხისმგებლობა.