რამ გამოიწვია მაღალი ინფლაცია და როდის უნდა ველოდოთ მის შემცირებას?
რამ გამოიწვია მაღალი ინფლაცია და როდის უნდა ველოდოთ მის შემცირებას?

COVID-19-ის პანდემიამ მსოფლიო სრუ­ლიად მოულოდნელი და ძალზე მწვავე პრობლემე­ბის წინაშე დააყენა. ცხადია, უპირველესი მნიშვ­­ნელობის საკითხი ადამიანების ჯანმრთელობაზე ზრუნვა გახდა, რამაც…

"გვაქვს ამბიცია, რომ ქართული საფინანსო სექტორი გავხადოთ უფრო სტაბილური, სანდო და მიმზიდველი"
"გვაქვს ამბიცია, რომ ქართული საფინანსო სექტორი გავხადოთ უფრო სტაბილური, სანდო და მიმზიდველი"

ეროვნულმა ბანკმა კომერციული ბანკებისთვის კორპორაციული მართვის კოდექსი შეიმუშავა.