ელექტრონული ხელმოწერის იურიდიული ძალა ციფრულ სამყაროში
ელექტრონული ხელმოწერის იურიდიული ძალა ციფრულ სამყაროში

თანამედროვე მსოფლიოში, განსაკუთრებით კი არსებული კოვიდპანდემიის ფონზე, ციფრული ტექნოლოგიების უსწრაფესმა განვითარებამ და ელექტრონული კომუნიკაციის საშუალებებმა უაღრესად დიდი მნიშვნელობა შეიძინა, მათ…