სიტუაციის მიმოხილვა და მოსაზრებები მომავალი განვითარების შესაძლო მიმართულებების შესახებ
სიტუაციის მიმოხილვა და მოსაზრებები მომავალი განვითარების შესაძლო მიმართულებების შესახებ

წლევანდელი წელი იყო წელი, როდესაც საზოგადოებრივი დაინტერესების პირთა („სდპ“) ფინანსური ანგარიშგების აუდიტის ჩატარების უფლებამოსილების მქონე აუდიტორულმა კომპანიებმა უკვე მეორედ გაიარეს…