დაუსვით საკუთარ თავს კითხვა: ჩემს ახალ სამსახურში ბედნიერი ვიქნები?
დაუსვით საკუთარ თავს კითხვა: ჩემს ახალ სამსახურში ბედნიერი ვიქნები?

ზოგი კარგად აცნობიერებს, რომ სინამდვილეში სულაც არ მოსწონს თავისი სამსახური.