ყველაზე მოთხოვნადი სასწავლო პროგრამებისა და უმაღლესი სასწავლო დაწესებულებების რეიტინგი 2020 წლის ერთიანი ეროვნული გამოცდების შედეგებით

ყველაზე მოთხოვნადი სასწავლო პროგრამებისა და უმაღლესი სასწავლო დაწესებულებების რეიტინგი 2020 წლის ერთიანი ეროვნული გამოცდების შედეგებით

რომელ სასწავლო პროგრამას და უმაღლეს სასწავლო დაწესებულებას ირჩევენ აბიტურიენტები პირველ ნომრად.

გამოცდების ეროვნული ცენტრის (naec) მონაცემებით  ცნობილია ყველაზე მოთხოვნადი სასწავლო პროგრამები, აბიტურიენტების მიერ  პირველი არჩევანის მიხედვით.

              

               

               

               

               

საინტერესოა ასევე ყველაზე მოთხოვნადი კერძო უმაღლესი სასწავლო დაწესებულებების რეიტინგი აბიტურიენტების მიერ პირველი არჩევანის მიხედვით.