რა იცვლება 2015 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტში

რა იცვლება 2015 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტში

ფინანსთა სამინისტრომ პარლამენტს 2015 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის კანონში შესატანი ცვლილებები წარუდგინა. მნიშვნელოვანი ცვლილებებია:

1. საგადასახადო შემოსავლების 120 მლნ-ით ზრდა, რაც ძირითადად ჯანდაცვის ხარჯების ზრდაზე მიიმართება. შედეგად, სოციალური უზრუნველყოფის მუხლი 96 მლნ ლარით იზრდება. საგადასახადო შემოსავლების ზრდა გაზრდილმა ინფლაციის დონემ განაპირობა, ხოლო ჯანდაცვის ხარჯები საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამაზე თანხის დამატების აუცილებლობითაა განპირობებული;

2. 75 მლნ ლარით მცირდება ე.წ. კაპიტალური ხარჯები, ანუ ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესებაზე გამოყოფილი თანხა. ეს გამოწვეულია პროექტების ნელი ტემპით შესრულებით. 45 მლნ ლარით იზრდება სახელმწიფო ქონების გაყიდვიდან (პრივატიზაციიდან) მისაღები შემოსავლების გეგმა;

3. ბიუჯეტის დეფიციტი 108 მლნ ლარით მცირდება, რაც დადებითი მოვლენაა მაკროეკონომიკური თვალსაზრისით;

4. 185 მლნ ლარით მცირდება საშინაო ვალის აღება. ეს ის თანხაა, რომელიც მთავრობას საბიუჯეტო დანაზოგის (ნაშთის) ზრდისთვის უნდა ესესხა. შესაბამისად, წელს ნაშთი არა 325 მლნ ლარით, არამედ 140 მლნ ლარით გაიზრდება.

5. 108 მლნ ლარით მცირდება საგარეო ვალის აღება. ეს გამოწვეულია კაპიტალური ხარჯების შემცირებით და პრივატიზაციიდან შემოსავლის ზრდით. 

ცხრილი – 2015 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის ცვლილება მუხლების მიხედვით (მლნ ლარებში)

ბიუჯეტის მუხლები

მოქმედი ვარიანტი

შეცვლილი ვარიანტი

ცვლილება

შემოსავლები

7951

8048.9

97.9

გადასახადები

7400

7520

120

გრანტები

256

238.9

-17.1

სხვა შემოსავლები

295

290

-5

ხარჯები

8016.6

8110.5

93.9

ადმინისტრაციული

2321.2

2323.1

1.9

ვალის მომსახურება

377

377

0

სუბსიდიები და გრანტები

1498

1494

-4

სოციალური უზრუნველყოფა

2687.6

2783.6

96

სხვა ხარჯები

1132.9

1132.6

-0.3

საოპერაციო სალდო

-65.7

-61.6

4.1

კაპიტალური ხარჯები

774

699

-75

პრივატიზაცია

235

280

45

მთლიანი სალდო

-604.4

-480.7

123.7

ფინანსური აქტივების ცვლილება

560.4

391.2

-169.2

ბიუჯეტის დეფიციტი

840

731.9

-108.1

ვალის აღება

1165

871.9

-293.1

საშინაო

500

315

-185

საგარეო

1124

1016

-108

ვალის დაფარვა

459.2

459.2

0

ნაშთის ცვლილება

325

140

-185

 

დატოვე კომენტარი

დაამატე კომენტარი

თქვენი ელფოსტის მისამართი გამოქვეყნებული არ იყო. აუცილებელი ველები მონიშნულია *