რომელ სექტორებში გაიზარდა ხელფასი ყველზე მეტად

რომელ სექტორებში გაიზარდა ხელფასი ყველზე მეტად

საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის ინფორმაციით, 2017 წლის მეოთხე კვარტალში დაქირავებით დასაქმებულთა საშუალო თვიურმა ხელფასმა 1141 ლარი შეადგინა. 2016 წლის მეოთხე კვარტალთან შედარებით საშუალო ხელფასი 7%-ით არის გაზრდილი, ხოლო 2017 წლის მესამე კვარტალთან შედარებით კი 6.7%-ით.

2016 წლის მეოთხე კვარტალთან შედარებით, 2017 წლის მეოთხე კვარტალში საშუალო თვიური ხელფასი ყველაზე მეტად – 23.9%-ით სოფლის მეურნეობის სექტორში გაიზარდა. 21%-ით გაიზარდა ხელფასი ელექტროენერგიის, აირისა და წყლის წარმოება და განაწილების სექტორში. მე-3 ადგილზე მშენებლობაა 20%-იანი ზრდით.

საშუალო ხელფასი შემცირდა საფინანსო სექტორში (12%-ით) და სასტუმროებსა და რესტორნებში (3%-ით).

2017 წლის მეოთხე კვარტალში ყველაზე მაღალი საშუალო ხელფასი დაფიქსირდა მშენებლობაში – 1979 ლარი. მეორე ადგილზე საფინანსო საქმიანობაა – 1773 ლარით, ხოლო მესამეზე უძრავი ქონებით ოპერაციებია- 1537 ლარით. ყველაზე დაბალი ხელფასი კი განათლებაშია – თვეში 632 ლარი, შემდეგ მოდის სოფლის მეურნეობის სფერო – თვეში საშუალოდ 818 ლარით.

ცხრილ: საშუალო თვიური ხელფასი და ზრდა IV კვარტალში

სექტორი

2016, IV კვ

2017, IV კვ

ზრდა

სოფლის მეურნეობა

661

818

24%

ელექტროენერგიის, აირისა და წყლის წარმოება და განაწილება

1255

1518

21%

მშენებლობა

1644

1979

20%

დამამუშავებელი მრეწველობა

902

1000

11%

ვაჭრობა; ავტომობილების, პირადი მოხმარების საგნების რემონტი

977

1057

8%

განათლება

589

632

7%

ტრანსპორტი და კავშირგაბმულობა

1347

1443

7%

ჯანმრთელობის დაცვა

989

1038

5%

სახელმწიფო მმართველობა

1165

1223

5%

კომუნალური და პერსონალური მომსახურება

876

915

5%

სამთომოპოვებითი მრეწველობა

1328

1365

3%

ოპერაციები უძრავი ქონებით

1512

1537

2%

სასტუმროები და რესტორნები

897

867

-3%

საფინანსო საქმიანობა

2024

1773

-12%

სულ

1066

1141

7%

დატოვე კომენტარი

დაამატე კომენტარი

თქვენი ელფოსტის მისამართი გამოქვეყნებული არ იყო.