საქართველოს რეგიონები ყველაზე მაღალი და დაბალი შემოსავლებით

საქართველოს რეგიონები ყველაზე მაღალი და დაბალი შემოსავლებით

სტატისტიკის სამსახურის წინასწარი მონაცემებით, 2017 წელს საქართველოში მშპ ერთ სულ მოსახლეზე 4078 დოლარს შეადგენდა. თუმცა, რეგიონების მიხედვით სურათი განსხვავებულია.

2016 წლის დაზუსტებული მონაცემებით, თბილისში მთლიანი დამატებული ღირებულება ერთ სულ მოსახლეზე 5427.7 დოლარს შეადგენდა, რაჭა ლეჩხუმსა და ქვემო სვანეთში კი 2301.4 დოლარს.

რეგიონების მიხედვით განსხვავებულია, როგორც საშუალო ხელფასები, ასევე უმუშევრობის მაჩვენებელი და ადგილზე რეგისტრირებული ბიზნესების რაოდენობაც. საქართველოში ტრადიციულად ეკონომიკის უდიდესი წილი თბილისზეა კონცენტრირებული:

თბილისი

მთლიანი დამატებული ღირებულება ერთ სულ მოსახლეზე (აშშ დოლარი): 5427.7

უმუშევრობის დონე: 24.7%

დასაქმებულთა რაოდენობა, სულ (ათასი კაცი): 384.6

დასაქმებულთა საშუალოთვიური ხელფასი – ბიზნეს სექტორში (ლარი): 1065.1

კახეთი

მთლიანი დამატებული ღირებულება ერთ სულ მოსახლეზე (აშშ დოლარი): 2256.0

უმუშევრობის დონე: 3.7%

დასაქმებულთა რაოდენობა, სულ (ათასი კაცი): 179.6

დასაქმებულთა საშუალოთვიური ხელფასი – ბიზნეს სექტორში (ლარი): 561.8

ქვემო ქართლი

მთლიანი დამატებული ღირებულება ერთ სულ მოსახლეზე (აშშ დოლარი): 2327.3

უმუშევრობის დონე: 14.1%

დასაქმებულთა რაოდენობა, სულ (ათასი კაცი): 40

დასაქმებულთა საშუალოთვიური ხელფასი – ბიზნეს სექტორში (ლარი): 763.8

მცხეთა-მთიანეთის რეგიონი

მთლიანი დამატებული ღირებულება ერთ სულ მოსახლეზე (აშშ დოლარი): 2139.4

უმუშევრობის დონე: 7.8%

დასაქმებულთა რაოდენობა, სულ (ათასი კაცი): 9

დასაქმებულთა საშუალოთვიური ხელფასი – ბიზნეს სექტორში (ლარი): 914.2

შიდა ქართლი

მთლიანი დამატებული ღირებულება ერთ სულ მოსახლეზე (აშშ დოლარი): 2139.4 (აღნიშნული მონაცემი გაერთიანებულია მცხეთა – მთიანეთის რეგიონთან).

უმუშევრობის დონე: 12.9%

დასაქმებულთა რაოდენობა, სულ (ათასი კაცი): 17

დასაქმებულთა საშუალოთვიური ხელფასი – ბიზნეს სექტორში (ლარი): 553.5

სამცხე-ჯავახეთი

მთლიანი დამატებული ღირებულება ერთ სულ მოსახლეზე (აშშ დოლარი): 2326.4

უმუშევრობის დონე: 5.9%

დასაქმებულთა რაოდენობა, სულ (ათასი კაცი): 10.4

დასაქმებულთა საშუალოთვიური ხელფასი – ბიზნეს სექტორში (ლარი): 626.6

იმერეთი

მთლიანი დამატებული ღირებულება ერთ სულ მოსახლეზე (აშშ დოლარი): 2301.4

უმუშევრობის დონე: 14%

დასაქმებულთა რაოდენობა, სულ (ათასი კაცი): 264.5 (მონაცემი გაერთიანებულია რაჭა ლეჩხუმისა და ქვემო სვანეთის რეგიონთან)

დასაქმებულთა საშუალოთვიური ხელფასი – ბიზნეს სექტორში (ლარი): 619.3

რაჭა-ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთი

მთლიანი დამატებული ღირებულება ერთ სულ მოსახლეზე (აშშ დოლარი): 3074.1

უმუშევრობის დონე: 14%

დასაქმებულთა რაოდენობა, სულ (ათასი კაცი): 264.5 (მონაცემი გაერთიანებულია რაჭა ლეჩხუმისა და ქვემო სვანეთის რეგიონთან)

დასაქმებულთა საშუალოთვიური ხელფასი – ბიზნეს სექტორში (ლარი): 475.3

სამეგრელო-ზემო სვანეთი

მთლიანი დამატებული ღირებულება ერთ სულ მოსახლეზე (აშშ დოლარი): 2645.9

უმუშევრობის დონე: 8.6%

დასაქმებულთა რაოდენობა, სულ (ათასი კაცი): 28.9

დასაქმებულთა საშუალოთვიური ხელფასი – ბიზნეს სექტორში (ლარი): 662.5

გურია

მთლიანი დამატებული ღირებულება ერთ სულ მოსახლეზე (აშშ დოლარი): 644.1

უმუშევრობის დონე: 2.7%

დასაქმებულთა რაოდენობა, სულ (ათასი კაცი): 71.1

დასაქმებულთა საშუალოთვიური ხელფასი – ბიზნეს სექტორში (ლარი): 517.2

აჭარა

მთლიანი დამატებული ღირებულება ერთ სულ მოსახლეზე (აშშ დოლარი): 3132.6

უმუშევრობის დონე: 10.9%

დასაქმებულთა რაოდენობა, სულ (ათასი კაცი): 166

დასაქმებულთა საშუალოთვიური ხელფასი – ბიზნეს სექტორში (ლარი): 845.4

დატოვე კომენტარი

დაამატე კომენტარი

თქვენი ელფოსტის მისამართი გამოქვეყნებული არ იყო.