საქართველოში მოქმედი 15 ბანკი და მათი მფლობელები

საქართველოში მოქმედი 15 ბანკი და მათი მფლობელები

საქართველოს საბანკო სექტორი 58,150,000,000 ლარის ტოლია. ეს საქართველოს მთლიანი შიდა პროდუქტის ზომაზე მეტია. ქვეყანაში მოქმედმა ყველა კომერციულმა ბანკმა სებ-ს 2021 წლის პირველი კვარტალის ფინანსური შედეგები უკვე წარუდგინა, სადაც მათი აქტივების, მფლობელების და პერიოდის განმავლობაში მიღებული მოგება/ზარალის შესახებ არის ინფორმაცია.

გთავაზობთ სტატისტიკას ქართული ბანკების აქტივების ზომისა და მათი მესაკუთრეების შესახებ.

ვინ არიან ქართული ბანკების მფლობელები – სია წარმოდგენილია ბანკების აქტივების ზომის მიხედვით

1) “თიბისი ბანკი” – მთლიანი აქტივები – 22.65 მილიარდი ლარი;

ბანკის ბენეფიციარების ჩამონათვალი, რომლებიც პირდაპირ და არაპირდაპირ ფლობენ აქციების 5%–ს ან მეტს:

1 მამუკა ხაზარაძე – 8,63%

2 Dunross & Co. – 7,41%

3 ბადრი ჯაფარიძე – 5,99%

4 European Bank for Reconstruction and Development – 5,05%

ბანკის წმინდა მოგება 2021 წლის პირველ კვარტალში – 159.9 მილიონი ლარი.

2) “საქართველოს ბანკი” – მთლიანი აქტივები – 20.88 მილიარდი ლარი;

ბანკის ჰოლდინგური კომპანიის, Bank of Georgia Group PLC-ის ბენეფიციარების ჩამონათვალი, რომლებიც პირდაპირ და არაპირდაპირ ფლობენ აქციების 5%–ს ან მეტს წილების მითითებით:

1 Georgia Capital JSC – 19,90%

2 Fidelity Investments – 6,54%

ბანკის წმინდა მოგება 2021 წლის პირველ კვარტალში – 192.4 მილიონი ლარი.

3) “ლიბერთი ბანკი” – მთლიანი აქტივები – 2.72 მილიარდი ლარი;

ბანკის ბენეფიციარების ჩამონათვალი, რომლებიც პირდაპირ და არაპირდაპირ ფლობენ აქციების 5%–ს ან მეტს წილების მითითებით

ირაკლი ოთარ რუხაძე – 30.66%;

ბენჯამინ ალბერტ მარსონი – 30.66%;

იგორ ალექსეევი – 30.66%;

ბანკის წმინდა მოგება 2021 წლის პირველ კვარტალში – 10.6 მილიონი ლარი.

4) VTB ბანკი საქართველო – მთლიანი აქტივები – 2.12 მილიარდი ლარი;

ბანკის ბენეფიციარების ჩამონათვალი, რომლებიც პირდაპირ და არაპირდაპირ ფლობენ აქციების 5%–ს ან მეტს:

რუსეთის ფედერაცია (სახელმწიფო საკუთრება) – 59.34%

ბანკის წმინდა მოგება 2021 წლის პირველ კვარტალში – 5.14 მილიონი ლარი.

5) “პროკრედიტ ბანკი” – მთლიანი აქტივები – 1.91 მილიარდი ლარი

ბანკის ბენეფიციარების ჩამონათვალი, რომლებიც პირდაპირ და არაპირდაპირ ფლობენ აქციების 5%–ს ან მეტს:

Zeitinger Invest GmbH – 17%

KfW – Kreditanstalt für Wiederaufbau – 13.20%

DOEN Participaties BV – 12.50%

IFC – International Finance Corporation – 10%

TIAA-Teachers Insurance and Annuity Association – 8.60%

ბანკის წმინდა მოგება 2021 წლის პირველ კვარტალში – 9.75 მილიონი ლარი.

6) “ბაზისბანკი” – მთლიანი აქტივები – 1.70 მილიარდი ლარი;

ბანკის ბენეფიციარების ჩამონათვალი, რომლებიც პირდაპირ და არაპირდაპირ ფლობენ აქციების 5%–ს ან მეტს:

მი ენხვა – 91.56%;

მი ზაიქი – 6.92%;

ბანკის წმინდა მოგება 2021 წლის პირველ კვარტალში – 7.15 მილიონი ლარი.

7) “ქართუ ბანკი”- მთლიანი აქტივები – 1.45 მილიარდი ლარი;

ბანკის ბენეფიციარების ჩამონათვალი, რომლებიც პირდაპირ და არაპირდაპირ ფლობენ აქციების 5%–ს ან მეტს წილების მითითებით

უტა ივანიშვილი – 100%

ბანკის წმინდა მოგება 2021 წლის პირველ კვარტალში – 8.6 მილიონი ლარი.

8) “კრედო ბანკი” – მთლიანი აქტივები – 1.39 მილიარდი ლარი;

ბანკის ბენეფიციარების ჩამონათვალი, რომლებიც პირდაპირ და არაპირდაპირ ფლობენ აქციების 5%–ს ან მეტს:

1 CDC Group PLC (UK) 7,12%

2 European Investment Bank (Luxembourg) 7,12%

3 International Finance Corporation (USA) 8,96%

4 Kreditanstalt für Wiederaufbau (Germany) 7,65%

5 LFS Advisory GmbH (Germany) 14,31%

6 Dr. Bernd Zattler (Germany) 8,59%

7 Omidyar Tufts Microfinance Fund (USA) 6,75%

ბანკის წმინდა მოგება 2021 წლის პირველ კვარტალში – 7.5 მილიონი ლარი.

9) “ტერაბანკი” – მთლიანი აქტივები – 1.33 მილიარდი ლარი

ბანკის ბენეფიციარების ჩამონათვალი, რომლებიც პირდაპირ და არაპირდაპირ ფლობენ აქციების 5%–ს ან მეტს:

1 შეიხი ნაჰაიან მაბარაკ ალ ნაჰაიანი – 65%

2 შეიხი მანსურ ბინზაიედ ბინსულტან ალ ნაჰიანი – 15%

3 შეიხი მოჰამედ ბუტი ალჰამედი – 15%

4 შ.პ.ს. “ინვესტმენტ ტრეიდინგ გრუპ” – 5%

ბანკის წმინდა მოგება 2021 წლის პირველ კვარტალში – 6.9 მილიონი ლარი.

10) “ხალიკ ბანკი საქართველო” – მთლიანი აქტივები – 673 მილიონი ლარი;

ბანკის ბენეფიციარების ჩამონათვალი, რომლებიც პირდაპირ და არაპირდაპირ ფლობენ აქციების 5%–ს ან მეტს:

ტიმურ ყულიბაევი – 32%

დინარა ყულიბაევა – 32%

ბანკის წმინდა მოგება 2021 წლის პირველ კვარტალში – 3.6 მილიონი ლარი.

11) “პაშა ბანკი საქართველო” – მთლიანი აქტივები – 472 მილიონი ლარი;

ბანკის ბენეფიციარების ჩამონათვალი, რომლებიც პირდაპირ და არაპირდაპირ ფლობენ აქციების 5%-ს ან მეტს წილების მითითებით:

1 არიფ პაშაევი – 19,1%

2 არზუ ალიევა – 35,1%

3 ლეილა ალიევა – 35,1%

4 მირ ჯამალ პაშაევი – 10,7%

ბანკის წმინდა ზარალი 2021 წლის პირველ კვარტალში – 1.3 მილიონი ლარი.

12) “იშბანკი საქართველო” – მთლიანი აქტივები – 345 მილიონი ლარი

ბანკის ბენეფიციარების ჩამონათვალი, რომლებიც პირდაპირ და არაპირდაპირ ფლობენ აქციების 5%–ს ან მეტს წილების მითითებით:

1 თურქეთის „იშ ბანკის“ საპენსიო ფონდი – 37,08%

2 თურქეთის რესპუბლიკური სახალხო პარტია – 28,09%

ბანკის წმინდა მოგება 2021 წლის პირველ კვარტალში – 2.4 მილიონი ლარი.

13) “ფინკა ბანკი” – მთლიანი აქტივები – 279 მილიონი ლარი

ბანკის ბენეფიციარების ჩამონათვალი, რომლებიც პირდაპირ და არაპირდაპირ ფლობენ აქციების 5%–ს ან მეტს წილების მითითებით

FINCA Microfinance Holding Company LLC (Delaware, USA) 99 Voting right of FINCA Microfinance Coöperatief U.A.;

FINCA International, Inc (New York, USA) 62.89% of FINCA Microfinance Holding Company LLC (Delaware, USA);

International Finance Corporation (IFC) 14.27% of FINCA Microfinance Holding Company LLC (Delaware, USA);

KfW 8.87% of FINCA Microfinance Holding Company LLC (Delaware, USA);

FMO (Nederlandse Financierings Maatschappij voor Ontwikkelingslanden N.V) 7.25% of FINCA Microfinance Holding Company LLC (Delaware, USA);

ბანკის წმინდა ზარალი 2021 წლის პირველ კვარტალში – 0.3 მილიონი ლარი.

14) “ზირაათ ბანკი” – მთლიანი აქტივები – 127 მილიონი ლარი

საწესდებო კაპიტალის 1% და მეტი წილის მფლობელი აქციონერების ჩამონათვალი:

თურქეთის რესპუბლიკის სს „ზირაათ ბანკი“ – 100%

ბანკის წმინდა მოგება 2021 წლის პირველ კვარტალში – 0.2 მილიონი ლარი.

15) “სილქ როუდ ბანკი” – მთლიანი აქტივები – 81.4 მილიონი ლარი

ბანკის ბენეფიციარების ჩამონათვალი, რომლებიც პირდაპირ და არაპირდაპირ ფლობენ აქციების 5%–ს ან მეტს:

1 გიორგი რამიშვილი – 61,90%

2 ალექსი თოფურია – 28,58%

3 დევიდ ბორგერი – 9,52%

ბანკის ზარალი 2021 წლის პირველ კვარტალში – 1 მილიონი ლარი.

აღნიშნული რიცხვები წარმოდგენილია 2021 წლის პირველი კვარტალის მდგომარეობით.

დატოვე კომენტარი

დაამატე კომენტარი

თქვენი ელფოსტის მისამართი გამოქვეყნებული არ იყო. აუცილებელი ველები მონიშნულია *