დეველოპერული კომპანიების მიერ ბინის მიწოდების დაბეგვრა დღგ-ით 2015-2020 წლებში
დეველოპერული კომპანიების მიერ ბინის მიწოდების დაბეგვრა დღგ-ით 2015-2020 წლებში

სტატიაში წამორმოდგენილია ავტორის პოზიცია აღნიშნულ საკითხებთან დაკავშირებით.

ორმაგი დაბეგვრისგან თავის არიდების შესახებ ხელშეკრულებები
ორმაგი დაბეგვრისგან თავის არიდების შესახებ ხელშეკრულებები

ორმაგი დაბეგვრის ხელშეკრულების სწორად გამოყენება საკმაოდ ბევრი დეტალის ანალიზს მოითხოვს.