რისკების კონტროლი საპენსიო სააგენტოში
რისკების კონტროლი საპენსიო სააგენტოში

საპენსიო სააგენტოს ფორმირების საწყის ეტაპზე ჩატარდა საუკეთესო საერთაშორისო სტანდარტებისა და მოთხოვნების, მათ შორის, ევროდირექტივების კვლევა, გამოიკითხა საერთაშორისო ექსპერტები და დადგინდა…