საპენსიო სააგენტოს საინვესტიციო მანდატის გაფართოება: მნიშვნელობა, მიზანშეწონილობა და რისკები
საპენსიო სააგენტოს საინვესტიციო მანდატის გაფართოება: მნიშვნელობა, მიზანშეწონილობა და რისკები

ბოლო პერიოდში მედიაში გამოჩნდა ინფორმაცია, რომ საპენსიო სააგენტოს საინვეს­­ტიციო სამსახური აქტიურად ლობირებს თავისი საინვესტიციო მანდატის გაფართოებას. წინამდე­ბარე პუბლიკაციაში განხილულია, თუ…

რისკების კონტროლი საპენსიო სააგენტოში
რისკების კონტროლი საპენსიო სააგენტოში

საპენსიო სააგენტოს ფორმირების საწყის ეტაპზე ჩატარდა საუკეთესო საერთაშორისო სტანდარტებისა და მოთხოვნების, მათ შორის, ევროდირექტივების კვლევა, გამოიკითხა საერთაშორისო ექსპერტები და დადგინდა…