ინფლაციური მოლოდინები და სტატისტიკა
წყალდიდობის მოსალოდნელი გავლენა ქართულ ეკონომიკაზე
ფულადი გზავნილები საქართველოში
შრომის ბაზარზე უნარების შეუსაბამობა, როგორც ეკონომიკური ზრდის შემაფერხებელი ფაქტორი
ევროკავშირთან ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი სავაჭრო სივრცის შესახებ შეთანხმება: ვალდებულებები და მოსალოდნელი შედეგები
ექსპორტის შემცირების მიზეზები და პერსპექტივები
საქართველოს საავტომობილო ბაზრის პრობლემები
ახალი ინტერნეტი, ანუ ბიტკოინი
რა არის “საქართველო 2020”?
გაძვირებული გაზის სამომხმარებლო ეფექტი
საბანკო სექტორში მიმდინარე მოვლენების მიზეზშედეგობრივი კავშირი
სალიზინგო მომსახურების უპირატესობები
საცალო ვაჭრობის ინდუსტრია – თავისუფალი ნიშა და განვითარების პერსპექტივა
რა არის Shared Economy?
საქართველოს ეკონომიკა ევროასოცირების ფონზე