დარღვევები, რომლებიც აუდიტორული ფირმების შემოწმებისას გამოვლინდა

დარღვევები, რომლებიც აუდიტორული ფირმების შემოწმებისას გამოვლინდა

2018 წელს პირველად, ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახურმა სფეროს წარმომადგენლების მონიტორინგი დაიწყო.

კერძოდ, სამსახურმა დაიწყო 15 აუდიტორული ფირმის ხარისხის კონტროლის სისტემის მონიტორინგი, მათ შორის 13 აუდიტორული ფირმის სრული მონიტორინგი, ხოლო 2 აუდიტორული ფირმის თემატური მონიტორინგი.

მონიტორინგის სამუშაო ჯგუფის მიერ წარმოდგენილი ინფორმაციის შემოწმებისას გამოვლინდა, რომ აუდიტორული ფირმების მიერ წარმოდგენილის ინფორმაცია, კონკრეტულად კი აუდიტორული მომსახურების გარიგებების სია არ იყო სრული და ზოგიერთ შემთხვევებში წარმოადგენდა აუდიტორული ფირმის მიერ შესრულებული აუდიტორული მომსახურების გარიგებების 10%. აღნიშნული ტიპის ფაქტები პირველად 2018 წლის მონიტორინგებისას გამოვლინდა. გამოვლენილ ფაქტები მონიტორინგის სამუშაო ჯგუფის მხრიდან შეფასდა, როგორც მონიტორინგის მასშტაბის შეზღუდვა და კვალიფიცირდა კანონის მოთხოვნების შეუსრულებლობად, რასთან მიმართებაშიც გამოყენებული იქნა კანონის დადგენილი შესაბამისი საქნქციები.

აუდიტის გარიგებების დოკუმენტაციის შესწავლისას, ასევე ფირმის დონეზე ხარისხის კონტროლის სისტემების შესწავლისას გამოვლენილია ხარისხის კონტროლის საერთაშორისო სტანდარტთან და აუდიტის საერთაშორისო სტანდარტებთან შეუსაბამობის 177 ფაქტი. გამოვლენილი შეუსაბამობის ფაქტების დიდი ნაწილი დაკავშირებული იყო გარიგების დაგეგმვისა და აუდიტორული მტკიცებულებების მოპოვების ეტაპზე ჩასატარებელ პროცედურებთან.

დატოვე კომენტარი

დაამატე კომენტარი

თქვენი ელფოსტის მისამართი გამოქვეყნებული არ იყო. აუცილებელი ველები მონიშნულია *