ესტონური მოდელის დეტალები და მისი გავლენა ეკონომიკურ ზრდაზე
ესტონური მოდელის დეტალები და მისი გავლენა ეკონომიკურ ზრდაზე

საქართველომ, დამოუკიდებლობის მოპოვების შემდეგ, მნიშვნელოვანი ეკონომიკური რეფორმები გაატარა ეკონომიკის ფისკალური სტიმულირების და განვითარების კუთხით. 2003 წელს, ხელისუფლების ცვლილების ფონზე მოსულმა…