„ცხენის რკინიგზა“ • „კონკა“
„ცხენის რკინიგზა“ • „კონკა“

1883 წელს ძველი თბილისის ცხოვრებაში დიდი და მნიშვნელოვანი ამბავი მოხდა, ქალაქში საზოგადოებრივი ტრანსპორტი – „ცხენის რკინის გზა“, ანუ ე.წ. „კონკა“…

TOP 15 ძველი საგაზეთო რეკლამა (1875-1880)
TOP 15 ძველი საგაზეთო რეკლამა (1875-1880)

ძველი ქართული საგაზეთო რეკლამა დიდი და ამოუწურავი თემაა. XIX საუკუნის ქართული გაზეთების ბოლო გვერდები სარეკლამო განცხადებებით იყო აჭრელებული – რეკლამებით,…

„კოტრობა“
„კოტრობა“

ძველ თბილისში, დიდი შესაძლებლობების ქალაქში, არცთუ იშვიათად ნახავდით ჯერ კიდევ გუშინ უქონელთა აღზევებას და დიდვაჭართა ისე დაცემას, რომ ერთ დღეს…

#ერთიამბავი – ტფილისელ აღებსა და მოჯამაგირეებზე
#ერთიამბავი – ტფილისელ აღებსა და მოჯამაგირეებზე

1872 წელს ფოთი-თფილისის რკინიგზა რომ გაიხსნა, მატარებელს, „ერთ საშიშო და სახიფათო რაიმეს“, ანუ მგზავრობის გაადვილებას, დასავლეთ საქართველოდან თფილისში მოსახლეობის მიგრაციაც…

„ბაზარნიკები“
„ბაზარნიკები“

თფილისში – ქალაქში, სადაც ვაჭრობა ერთ-ერთი მთავარი ეკონომიკური აქტივობა იყო და თფილისურ ბაზრებში, რომელთა სიჭრელის ქება შორს გაისმოდა, სადაც ყოველდღიურად…

„ქალაქი უპუროთ“
„ქალაქი უპუროთ“

„ათ კაცში ერთს ვერ შეხვდებით ახლანდელ დროში, რომ არ წუწუნებდეს, არ სჩიოდეს ყველაფრის სიძვირეზედ, ცხოვრების გაჭირვებაზედ და უსაშვალობაზედ. ყველა უკმაყოფილოა,…

ვაჭრობის „წესები“, „დედა-ენა“, „შარლატანური განცხადება“, „ერთი რამ გამოგონება“, „შეგირდი. ოსტატი. უსტაბაში“ და ა.შ. | „ტფილისის დღიური“
ვაჭრობის „წესები“, „დედა-ენა“, „შარლატანური განცხადება“, „ერთი რამ გამოგონება“, „შეგირდი. ოსტატი. უსტაბაში“ და ა.შ. | „ტფილისის დღიური“

XIX საუკუნის ბოლო მეოთხედში, ქალაქის ეკონომიკურ ცხოვრებაში არაერთი მნიშვნელოვანი ამბავი ხდებოდა. ეს ამბები ხშირად იმდროინდელ ქართულ პრესაშიც პოვებდა ასახვას. ყველაფერთან…

„ეული“ მეფურნე, „დიღმელები და მუხრანსკი“, „საქალაქო ბუდკები“ და ა.შ. | „ტფილისის დღიური“
„ეული“ მეფურნე, „დიღმელები და მუხრანსკი“, „საქალაქო ბუდკები“ და ა.შ. | „ტფილისის დღიური“

XIX საუკუნის ბოლო მეოთხედში, ქალაქის ეკონომიკურ ცხოვრებაში არაერთი მნიშვნელოვანი ამბავი ხდებოდა. ეს ამბები, ხშირად, იმდროინდელ ქართულ პრესაშიც პოვებდა ასახვას. ყველაფერთან…

#ერთიამბავი – „კალია შემოგვესია!“
#ერთიამბავი – „კალია შემოგვესია!“

XIX საუკუნის 70-იანი წლების ბოლო თფილისელთათვის მძიმე აღმოჩნდა – ჯერ იყო და ქალაქის მოსახლეობა რუსეთ-ოსმალეთის ომის შედეგებს იმკიდა, რაც, ძირითადად,…

#ერთიამბავი „განათების ეშმაკი იჯარადარისა“
#ერთიამბავი „განათების ეშმაკი იჯარადარისა“

მანამ, სანამ ტფილისის ქუჩები ელექტრონის ძალით განათდებოდა და შებინდებულზე თუ ღამღამობით ქალაქში ქვეითად მოსიარულეთა გასაჭირს ნაწილობრივ მაინც მოეღებოდა ბოლო, თფილისის…

სიძვირე
სიძვირე

თფილისში, ბაზრებში გამეფებულ სიძვირეზე, როგორც მოვლენაზე, მუდამ ჩიოდნენ. ქალაქის მოსახლეობა ლამის გაწამებული იყო იმით, რომ ბაზრის ნამდვილი ბატონ-პატრონები – თფილისელი…

„ყალბი ფულის მჭრელები“, მონოპოლისტი ბაყლები, „ჭირი და ვაჭრობა“ და ა.შ. | „ტფილისის დღიური“
„ყალბი ფულის მჭრელები“, მონოპოლისტი ბაყლები, „ჭირი და ვაჭრობა“ და ა.შ. | „ტფილისის დღიური“

XIX საუკუნის ბოლო მეოთხედში, ქალაქის ეკონომიკურ ცხოვრებაში არაერთი მნიშვნელოვანი ამბავი ხდებოდა. ეს ამბები ხშირად იმდროინდელ ქართულ პრესაშიც პოვებდა ასახვას. ყველაფერთან…

ტფილისისა და ცეცხლის სიმღერა
ტფილისისა და ცეცხლის სიმღერა

ტფილისში კარგად იცოდნენ, თუკი სადმე ცეცხლი თავის „ელვარე თვალებს გამოაჭყეტდა“ და ამა თუ იმ შენობას მაგრად „ჩაავლებდა კლანჭს“, „იმის გადარჩენა…

#ერთიამბავი „ქართული წიგნის მაღაზიისა“
#ერთიამბავი „ქართული წიგნის მაღაზიისა“

„მაისის 15-ს, თფილისში, ქართული წიგნის მაღაზია გაიხსნა, სადაც მსურველთ შეუძლიანთ მოიპოვონ ყოველგვარი ქართული ძველი და ახალი წიგნები. მაღაზია იმყოფება ქაშვეთის…

„ტაქცია“, „ბაზარნიკები“, „ქალაქის მაწანწალა ძაღლები“ და ა.შ. | „ტფილისის დღიური“
„ტაქცია“, „ბაზარნიკები“, „ქალაქის მაწანწალა ძაღლები“ და ა.შ. | „ტფილისის დღიური“

XIX საუკუნის ბოლო მეოთხედში ქალაქის ეკონომიკურ ცხოვრებაში არაერთი მნიშვნელოვანი ამბავი ხდებოდა. ეს ამბები ხშირად იმდროინდელ ქართულ პრესაშიც პოვებდა ასახვას. ყველაფერთან…

საუცხოო მკითხავი, „კეთილ-სანდო წიგნით მოვაჭრენი“, „უსაფუძვლო გადასახადი“ და ა.შ.  | „ტფილისის დღიური“
საუცხოო მკითხავი, „კეთილ-სანდო წიგნით მოვაჭრენი“, „უსაფუძვლო გადასახადი“ და ა.შ. | „ტფილისის დღიური“

XIX საუკუნის ბოლო მეოთხედში ქალაქის ეკონომიკურ ცხოვრებაში არაერთი მნიშვნელოვანი ამბავი ხდებოდა. ეს ამბები ხშირად იმდროინდელ ქართულ პრესაშიც აისახებოდა. ყველაფერთან ერთად,…