„ეული“ მეფურნე, „დიღმელები და მუხრანსკი“, „საქალაქო ბუდკები“ და ა.შ. | „ტფილისის დღიური“
„ეული“ მეფურნე, „დიღმელები და მუხრანსკი“, „საქალაქო ბუდკები“ და ა.შ. | „ტფილისის დღიური“

XIX საუკუნის ბოლო მეოთხედში, ქალაქის ეკონომიკურ ცხოვრებაში არაერთი მნიშვნელოვანი ამბავი ხდებოდა. ეს ამბები, ხშირად, იმდროინდელ ქართულ პრესაშიც პოვებდა ასახვას. ყველაფერთან…

#ერთიამბავი – „კალია შემოგვესია!“
#ერთიამბავი – „კალია შემოგვესია!“

XIX საუკუნის 70-იანი წლების ბოლო თფილისელთათვის მძიმე აღმოჩნდა – ჯერ იყო და ქალაქის მოსახლეობა რუსეთ-ოსმალეთის ომის შედეგებს იმკიდა, რაც, ძირითადად,…

#ერთიამბავი „განათების ეშმაკი იჯარადარისა“
#ერთიამბავი „განათების ეშმაკი იჯარადარისა“

მანამ, სანამ ტფილისის ქუჩები ელექტრონის ძალით განათდებოდა და შებინდებულზე თუ ღამღამობით ქალაქში ქვეითად მოსიარულეთა გასაჭირს ნაწილობრივ მაინც მოეღებოდა ბოლო, თფილისის…

სიძვირე
სიძვირე

თფილისში, ბაზრებში გამეფებულ სიძვირეზე, როგორც მოვლენაზე, მუდამ ჩიოდნენ. ქალაქის მოსახლეობა ლამის გაწამებული იყო იმით, რომ ბაზრის ნამდვილი ბატონ-პატრონები – თფილისელი…

„ყალბი ფულის მჭრელები“, მონოპოლისტი ბაყლები, „ჭირი და ვაჭრობა“ და ა.შ. | „ტფილისის დღიური“
„ყალბი ფულის მჭრელები“, მონოპოლისტი ბაყლები, „ჭირი და ვაჭრობა“ და ა.შ. | „ტფილისის დღიური“

XIX საუკუნის ბოლო მეოთხედში, ქალაქის ეკონომიკურ ცხოვრებაში არაერთი მნიშვნელოვანი ამბავი ხდებოდა. ეს ამბები ხშირად იმდროინდელ ქართულ პრესაშიც პოვებდა ასახვას. ყველაფერთან…

ტფილისისა და ცეცხლის სიმღერა
ტფილისისა და ცეცხლის სიმღერა

ტფილისში კარგად იცოდნენ, თუკი სადმე ცეცხლი თავის „ელვარე თვალებს გამოაჭყეტდა“ და ამა თუ იმ შენობას მაგრად „ჩაავლებდა კლანჭს“, „იმის გადარჩენა…

#ერთიამბავი „ქართული წიგნის მაღაზიისა“
#ერთიამბავი „ქართული წიგნის მაღაზიისა“

„მაისის 15-ს, თფილისში, ქართული წიგნის მაღაზია გაიხსნა, სადაც მსურველთ შეუძლიანთ მოიპოვონ ყოველგვარი ქართული ძველი და ახალი წიგნები. მაღაზია იმყოფება ქაშვეთის…

„ტაქცია“, „ბაზარნიკები“, „ქალაქის მაწანწალა ძაღლები“ და ა.შ. | „ტფილისის დღიური“
„ტაქცია“, „ბაზარნიკები“, „ქალაქის მაწანწალა ძაღლები“ და ა.შ. | „ტფილისის დღიური“

XIX საუკუნის ბოლო მეოთხედში ქალაქის ეკონომიკურ ცხოვრებაში არაერთი მნიშვნელოვანი ამბავი ხდებოდა. ეს ამბები ხშირად იმდროინდელ ქართულ პრესაშიც პოვებდა ასახვას. ყველაფერთან…

საუცხოო მკითხავი, „კეთილ-სანდო წიგნით მოვაჭრენი“, „უსაფუძვლო გადასახადი“ და ა.შ.  | „ტფილისის დღიური“
საუცხოო მკითხავი, „კეთილ-სანდო წიგნით მოვაჭრენი“, „უსაფუძვლო გადასახადი“ და ა.შ. | „ტფილისის დღიური“

XIX საუკუნის ბოლო მეოთხედში ქალაქის ეკონომიკურ ცხოვრებაში არაერთი მნიშვნელოვანი ამბავი ხდებოდა. ეს ამბები ხშირად იმდროინდელ ქართულ პრესაშიც აისახებოდა. ყველაფერთან ერთად,…

„სამასი ნაძალადეველის“ ამბავი
„სამასი ნაძალადეველის“ ამბავი

„…ასე დასახლებულა სოლოლაკი, კუკია, ვერა და სხვა განაპირა ადგილები ჩვენის ქალაქისა მუშა-ხალხისა და ხელოსნების შემწეობითა და მეოხებით. ამათ გაუდგამთ განზე…

თევზებსა და ადამიანებზე
თევზებსა და ადამიანებზე

„თუ რომელსამე საგანზე შეიძლება ითქვას, რომ ეს საგანი ხალხის ცხოვრებისათვის „აუცილებელ საჭიროებას“ შეადგენსო, უეჭველია, ესევე უნდა ითქვას თევზზედაც. ეს ითქმის…

#ერთიამბავი სვეტიცხოვლობას მიმავალი ტფილისელებისა
#ერთიამბავი სვეტიცხოვლობას მიმავალი ტფილისელებისა

ტფილისელები არცერთ დღეობას რომ არ დააკლდებოდნენ და, როგორც ამბობდნენ, სულ „ობების“ გატარებაში იყვნენ, მამადავითობა იქნებოდა, სიონობა, ანჩისხატობა თუ რომელიმე სხვა…

„იაფი საჭმელ-სასმელი“, „უცხო ქვეყნელი ვაჭრები“, „საადვოკატო კანტორები“ და ა.შ. | „ტფილისის დღიური“
„იაფი საჭმელ-სასმელი“, „უცხო ქვეყნელი ვაჭრები“, „საადვოკატო კანტორები“ და ა.შ. | „ტფილისის დღიური“

XIX საუკუნის ბოლო მეოთხედში, ქალაქის ეკონომიკურ ცხოვრებაში არაერთი მნიშვნელოვანი ამბავი ხდებოდა. ეს ამბები ხშირად იმდროინდელ ქართულ პრესაშიც აისახებოდა. ყველაფერთან ერთად,…

#ერთიამბავი ბამბის სართავ ფაბრიკისა, „ამერიკას“ რომ ვეძახით...
#ერთიამბავი ბამბის სართავ ფაბრიკისა, „ამერიკას“ რომ ვეძახით...

ქალაქში ხმა რომ გავარდა, „გამოჩენილი მდიდარი“ – გაბრიელ მირზოევი არათუ ტფილისში, არამედ მთელ „კავკასიის მხარეში“ ბამბის სართავ პირველ ფაბრიკას მართავსო,…

„აბრაგუნე“ – ნამდვილი ტფილისური ბოჰემა
„აბრაგუნე“ – ნამდვილი ტფილისური ბოჰემა

სამიკიტნოები ტფილისში მრავლად იყო. ძველი თბილისელი მხატვრების, მათ შორის ნიკალას ნახატებით გაფორმებულ, ძირითადად, ორიგინალური დასახელებების დაწესებულებებში მიკიტნები მაგარ სასმელს, ღვინოს…