კოვიდის ანტრეპრენიორთა აფეთქება
კოვიდის ანტრეპრენიორთა აფეთქება

უმუშევრობის მაღალი დონე, ვების გამადიდებელი ძალა და ფინანსური ტექნოლოგიების ახალთახალი ინიციატივები სტიმულს აძლევს ისეთ სტარტაპებს, როგორიც ათწლეულების მანძილზე არავის უნახავს.…