სწრაფი სამართალი
სწრაფი სამართალი

კომერციული სასამართლო იხილავს ბიზნესდავას, რომელიც 1 მილიონ ევროზე მეტი ღირებულებისაა.