სიყვარული, როგორც ბიზნესი ანუ LOVE I$
კომპანიების თავდასხვა მომხმარებლებზე
ეფექტური ოპერაციები, ბაზრის წილი, ხარისხი თუ ლოიალური მომხმარებელი?
დი მეინ ფრაიორითი ოფ ჯორჯია
მითები და რიტუალები ბიზნესში
თანამედროვე მარკეტინგის 5 წესი
კონკურენციის ხელოვნება
გამოცდილებითი მარკეტინგი
კულტურის მარკეტინგი და მისი თავისებურება
ბრენდი – კომპანიის “დნმ”
კონკურენტული რეპოზიციონირება – ბრძოლა თქვენი გონებისთვის
გულწრფელობა – თანამედროვე მარკეტინგის ამოსავალი წერტილი