საქართველოს სოფლის მეურნეობა სახელმწიფოს სოციალური პოლიტიკის ნაწილია
საქართველოს სოფლის მეურნეობა სახელმწიფოს სოციალური პოლიტიკის ნაწილია

საქართველოში სრულიად შესაძლებელია შეიქმნას სოფლის მეურნეობა როგორც ეკონომიკური დარგი.

USAID-ი მხარს უჭერს საქართველოში მოქალაქეებზე ორიენტირებულ პოლიტიკას
USAID-ი მხარს უჭერს საქართველოში მოქალაქეებზე ორიენტირებულ პოლიტიკას

USAID-ი დახმარებას უწევს საქართველოს დემოკრატიული პროცესების წარმატებით განხორციელების პროცესში.

გაზრდილი ბიუჯეტი არ ემსახურება სწრაფ ეკონომიკურ განვითარებას
გაზრდილი ბიუჯეტი არ ემსახურება სწრაფ ეკონომიკურ განვითარებას

მაღალი საგადასახადო ტვირთი ნეგატიური ფაქტორია სწრაფი ეკონომიკური ზრდისათვის.

"გვაქვს ამბიცია, რომ ქართული საფინანსო სექტორი გავხადოთ უფრო სტაბილური, სანდო და მიმზიდველი"
"გვაქვს ამბიცია, რომ ქართული საფინანსო სექტორი გავხადოთ უფრო სტაბილური, სანდო და მიმზიდველი"

ეროვნულმა ბანკმა კომერციული ბანკებისთვის კორპორაციული მართვის კოდექსი შეიმუშავა.