მწვანე ქალაქის კონცეფცია
მწვანე ქალაქის კონცეფცია

ბოლო დროის მოვლენებში პირდაპირმა თუ ირიბმა ჩართულობამ დაგვარწმუნა, რომ ეკოლოგიაზე ზრუნვა ჩვენი უმთავრესი ამოცანაა. პირველ რიგში, ეს ჩვენი ჯანმრთელობისთვის არის…

უსაფრთხოების დონით საქართველო მსოფლიოში 27-ე ადგილზეა
უსაფრთხოების დონით საქართველო მსოფლიოში 27-ე ადგილზეა

გლობალური კონკურენტუნარიანობის რეიტინგში შემავალი ერთ-ერთი კომპონენტით – უსაფრთხოების დონით საქართველო 27-ე ადგილზეა. მეთოდოლოგია გლობალური კონკურენტუნარიანობის რეიტინგი მსოფლიო ეკონომიკური ფორუმის მიერ…

ინფრასტრუქტურის დონით საქართველო მსოფლიოში 73-ე ადგილზეა
ინფრასტრუქტურის დონით საქართველო მსოფლიოში 73-ე ადგილზეა

გლობალური კონკურენტუნარიანობის რეიტინგში შემავალი ერთ-ერთი კომპონენტით – ინფრასტრუქტურის დონით – საქართველო 73-ე ადგილზეა. მეთოდოლოგია გლობალური კონკურენტუნარიანობის რეიტინგი მსოფლიო ეკონომიკური ფორუმის…