რეკომენდაციები განახლებადი ენერგიების წასახალისებლად
რეკომენდაციები განახლებადი ენერგიების წასახალისებლად

საქართველოში 5 მეგავატი ან მეტი დადგმული სიმძლავრის მქონე ჰიდროელექტროსადგურების, რიგ შემთხვევებში კი 2-დან 5 მეგავატამდე დადგმული სიმძლავრის მქონე ჰიდროელექტროსადგურების აშენება…

საქართველოს განახლებადი ენერგიის სექტორში ინვესტირების გაზრდის მექანიზმები
საქართველოს განახლებადი ენერგიის სექტორში ინვესტირების გაზრდის მექანიზმები

განახლებადი წყაროებიდან ენერგიის წარმოების სხვადასხვა ბაზარზე ინვესტორთა ერთ-ერთი ძირითადი საყრდენია ელექტროენერგიის ადვილად პროგნოზირებადი ტარიფის არსებობა. იმის გამო, რომ ელექტროსადგურების წინასამშენებლო…

ელექტროენერგია, როგორც ქონების სახეობა და ექსპროპრიაციის საგანი
ელექტროენერგია, როგორც ქონების სახეობა და ექსპროპრიაციის საგანი

ენერგიის წყაროთა შორის ელექტროენერგია განიხილება, როგორც ერთ-ერთი ღირებული ეკონომიკური სიკეთე. დღევანდელი დღისთვის განახლებად ენერგიას ალტერნატივა არ გააჩნია, რომელმაც დროთა განმავლობაში…