სტოიციზმი და მენეჯმენტი – ნაწილი 3

895

სტოიციზმი და მენეჯმენტი – ნაწილი 2

506

სტრატეგიული მენეჯერი | + posts
როგორ ფიქრობენ ინოვატორები

1143

Elevator Pitch

218

სტრატეგიული მენეჯერი | + posts
როგორ გავხდეთ კარგი მენეჯერი

19027

IT პროექტების მენეჯერი | + posts
რატომ არის Silicon Valley გამორჩეული ადგილი

2737

IT პროექტების მენეჯერი | + posts
ახალი მიმართულება ავტოინდუსტრიაში და Tesla-ს სტანდარტი

2692

სტრატეგიული მენეჯერი | + posts
ინვესტიციები და ეკონომიკური ტრანსფორმაცია

2177