რამდენად შეიძლება გადასახადების შემცირება საქართველოში?
Tax incentives in Georgia (country) applicable for IT companies holding status of “Virtual Zone Person” or “International Company.” Which one is better and why?
A new term – “Non-Qualified VAT Payer” introduced by Georgian Tax Administration
Small business tax in Georgia: 1% personal income tax is applicable, what to know and consider?
ბლოგი ბიზნესსა და სამართალზე
Brief description of representative authority of the director and conflict of interest
Characteristics of shareholders’ lawsuits and some recommendations to improve appropriate legislative mechanism
ვიდრე ჰხვალ, ხელისუფლებავ…
გაჭიანურებული სამართალი
ახალი ხილი – ანტიკორუფცია, ანუ ბრძოლა კორუფციის წინააღმდეგ. Vol. 1 – FCPA
ვიდრე მეფე ისევ ცოცხალია!
უნდა გამოეყოს თუ არა საქართველოს ეროვნულ ბანკს ზედამხედველობის ფუნქცია
რა უნდა წახალისდეს – შემოსავლის ზრდა თუ შემოსავლის კლება?
აჟიოტაჟი ფასიანი ქაღალდების შესახებ კანონში შესატან ცვლილებებზე