ცოცხალი შეგირდების საზოგადოება
ცოცხალი შეგირდების საზოგადოება

განათლების, მით უფრო ხარისხიანი განათლების ხელმისაწვდომობაზე წუხილი არახალია. ასეა ახლაც და ასე ყოფილა ძველ თბილისშიც, ყოველ შემთხვევაში, ამას მოწმობს სხვადასხვა…

შემოდიოდა სიკვდილი ცელით
შემოდიოდა სიკვდილი ცელით

სიკვდილი ის იყო, 1921 წელს, საბჭოთა საოკუპაციო ძალების საქართველოში შემოჭრას და ქვეყნის გასაბჭოებას რომ მოჰყვა, თუმცა კოლაუ ნადირაძის ამ ცნობილი…

რამდენიმე სურათი, ანუ ეპიზოდი ძველი თბილისის ცხოვრებიდან
რამდენიმე სურათი, ანუ ეპიზოდი ძველი თბილისის ცხოვრებიდან

ძველი ქართული გაზეთების გაყვითლებულ ფურცლებზე ტფილისის ცხოვრებასა და ყოველდღიურობაზე არაერთ საგულისხმო ამბავს ამოიკითხავთ. ნახევრად აზიური, ნახევრად კი ევროპული ქალაქი ნაირგვარი…

ტფილისი ჩარჩების ალყაში
ტფილისი ჩარჩების ალყაში

ძველ თბილისში ვაჭრობის სფეროს არაერთი თავისებურება ახასიათებდა, თუმცა იყო ერთი გამორჩეული მოვლენა, რაც „კერძო კაცების“ სასარგებლოდ, გვარიანად აზიანებდა როგორც ქალაქელების,…

ტფილისური მზაკვრობის ისტორია
ტფილისური მზაკვრობის ისტორია

ძველი თბილისისთანა ჭრელ ქალაქში ვისთვის არ მოიძებნებოდა ადგილი, რომ თაღლითებს, ყალთაბანდებსა და გაიძვერებს ვერ გამოენახათ ასპარეზი?! ძველი ქართული პრესა აქტიურად…

#ერთიამბავი – ხალებით მოფენილი ქალაქი
#ერთიამბავი – ხალებით მოფენილი ქალაქი

„ხალი“ – დიდი ფარდაგი, ორხოვა [ხაოიანი საფენი; ხალიჩა ორპირად ნაქსოვი] ნოხი; ხალიჩა კი პატარა ფარდაგია. ჩა აკნინებს“, – იოსებ გრიშაშვილი,…

„ერთი საშიშო და სახიფათო რაიმე“
„ერთი საშიშო და სახიფათო რაიმე“

„ამ დღეებში გრაკალისა და მახლობელ სოფლების მცხოვრებლებს, სამუშაოდ რომ წასულან მინდორში, რკინის გზის აქეთ-იქიდგან ორმოცამდე ქუდი უნახავთ გაფანტულ-გამოფანტული, დაუწყვიათ ძებნა,…

#ერთიამბავი ტფილისელ ასოთ-ამწყობთა დეპეშისა
#ერთიამბავი ტფილისელ ასოთ-ამწყობთა დეპეშისა

გაზეთ „ივერიის“ სტამბა, 1902 წ. / ეროვნული ფოტომატიანე „რადგანაც ქართველთ ასოთ ამწყობთ ჩვეულებათ ჰქონიათ ახალ-წლის მეორე დღე იდღესასწაულონ და ჩვენ…

საბედნიერდღეოდ
საბედნიერდღეოდ

„საბედნიერდღეოდ – ისყიდება ფარმაცევტთა ამხანაგობის მაღაზიებში, სასახლის ქუჩაზე და მუხრანიანთ ქუჩაზე, შობის ხის სრული მორთულობა…“  – გაზეთი „ცნობის ფურცელი“, 1901…

ქალაქი რიცხვებში
ქალაქი რიცხვებში

ძველი ქართული პრესის კვლევისას, ამ სფეროთი დაინტერესებული ადამიანი ტფილისში, კავკასიის ეკონომიკურ და კულტურულ ცენტრში მიმდინარე სავაჭრო თუ საწარმოო აქტივობების, ასევე…

#ერთიამბავი – რეკლამის რეკლამა
#ერთიამბავი – რეკლამის რეკლამა

ძველი ქართული რეკლამის ვიზუალური თუ შინაარსობრივი მხარის განსაკუთრებულობას დიდი მტკიცება არ სჭირდება – პრესის გაყვითლებულ ფურცლებზე თვალის ერთი შევლებაც კმარა,…

„კეკლუცად“ დაბეჭდილი წიგნების ქალაქი
„კეკლუცად“ დაბეჭდილი წიგნების ქალაქი

თბილისში პირველი სტამბა ვახტანგ VI-ის ინიციატივით, მეთვრამეტე საუკუნის გარიჟრაჟზე გაჩნდა. ქართული ნაბეჭდი სიტყვის ისტორია სასულიერო ლიტერატურითა და ვეფხისტყაოსნით იწყება, თუმცა…

შაითან ვაჭრები
შაითან ვაჭრები

„ბაზარი ლაბირინთს წარმოადგენს; იქ იხლართები პატარა ქუჩებში, კიბეებზე, მოსახვევებში, ეზოებში… ერთ მხარეს მოსასხამი, მეორეზე კი ნახევრად შეხსნილი ქსოვილები, კისერზე მძივები,…

#ერთიამბავი ცხვრებსა და ადამიანებზე
#ერთიამბავი ცხვრებსა და ადამიანებზე

„თბილელ ყარაჩოღელებს ძლიერ უყვართ მოშინაურებული ცხვრის ფარა და როგორც ზოგიერთ ევროპიელს სახლში დატყვევებული ჰყავს იადონი, შოშია, შროშანი, მატია, ჯაფარა, თუთიყუში…

„განკითხვის დღე“ – არჩევნები ტფილისში
„განკითხვის დღე“ – არჩევნები ტფილისში

„დედამიწის ზურგზედ არ მოიძებნება იმისთანა ახირებული ქალაქი, როგორიც ტფილისია. არა, უკაცრავად, თვით ტფილისი კი არა, მისი პატრონები…. იგი სწორედ გულივერია…

#ერთიამბავი მტკვარზე მოცურავე წისქვილებისა
#ერთიამბავი მტკვარზე მოცურავე წისქვილებისა

„როში“ – წისქვილში ბორბლის ტრიალში როცა ხორბალი იფქვევა, აქეთ-იქით სცვივა ქერქი ხორბალსა, რომელსაც ჰქვიან „როში“. როშვა წარმოსდგება ამ სიტყვიდან“, –…