საბედნიერდღეოდ
საბედნიერდღეოდ

„საბედნიერდღეოდ – ისყიდება ფარმაცევტთა ამხანაგობის მაღაზიებში, სასახლის ქუჩაზე და მუხრანიანთ ქუჩაზე, შობის ხის სრული მორთულობა…“  – გაზეთი „ცნობის ფურცელი“, 1901…

ქალაქი რიცხვებში
ქალაქი რიცხვებში

ძველი ქართული პრესის კვლევისას, ამ სფეროთი დაინტერესებული ადამიანი ტფილისში, კავკასიის ეკონომიკურ და კულტურულ ცენტრში მიმდინარე სავაჭრო თუ საწარმოო აქტივობების, ასევე…

#ერთიამბავი – რეკლამის რეკლამა
#ერთიამბავი – რეკლამის რეკლამა

ძველი ქართული რეკლამის ვიზუალური თუ შინაარსობრივი მხარის განსაკუთრებულობას დიდი მტკიცება არ სჭირდება – პრესის გაყვითლებულ ფურცლებზე თვალის ერთი შევლებაც კმარა,…

„კეკლუცად“ დაბეჭდილი წიგნების ქალაქი
„კეკლუცად“ დაბეჭდილი წიგნების ქალაქი

თბილისში პირველი სტამბა ვახტანგ VI-ის ინიციატივით, მეთვრამეტე საუკუნის გარიჟრაჟზე გაჩნდა. ქართული ნაბეჭდი სიტყვის ისტორია სასულიერო ლიტერატურითა და ვეფხისტყაოსნით იწყება, თუმცა…

შაითან ვაჭრები
შაითან ვაჭრები

„ბაზარი ლაბირინთს წარმოადგენს; იქ იხლართები პატარა ქუჩებში, კიბეებზე, მოსახვევებში, ეზოებში… ერთ მხარეს მოსასხამი, მეორეზე კი ნახევრად შეხსნილი ქსოვილები, კისერზე მძივები,…

#ერთიამბავი ცხვრებსა და ადამიანებზე
#ერთიამბავი ცხვრებსა და ადამიანებზე

„თბილელ ყარაჩოღელებს ძლიერ უყვართ მოშინაურებული ცხვრის ფარა და როგორც ზოგიერთ ევროპიელს სახლში დატყვევებული ჰყავს იადონი, შოშია, შროშანი, მატია, ჯაფარა, თუთიყუში…

„განკითხვის დღე“ – არჩევნები ტფილისში
„განკითხვის დღე“ – არჩევნები ტფილისში

„დედამიწის ზურგზედ არ მოიძებნება იმისთანა ახირებული ქალაქი, როგორიც ტფილისია. არა, უკაცრავად, თვით ტფილისი კი არა, მისი პატრონები…. იგი სწორედ გულივერია…

#ერთიამბავი მტკვარზე მოცურავე წისქვილებისა
#ერთიამბავი მტკვარზე მოცურავე წისქვილებისა

„როში“ – წისქვილში ბორბლის ტრიალში როცა ხორბალი იფქვევა, აქეთ-იქით სცვივა ქერქი ხორბალსა, რომელსაც ჰქვიან „როში“. როშვა წარმოსდგება ამ სიტყვიდან“, –…

თქვენო ბრწყინვალებავ, გამძარცვეს – თქვა პოლიციელმა
თქვენო ბრწყინვალებავ, გამძარცვეს – თქვა პოლიციელმა

„გოლოვინის პროსპექტზე პოლიციელმა შეიპყრო ერთი ქალი, რომელსაც პოლიციის ტანთსაცმელი ეცვა. როდესაც გამოიკითხეს ამ ქალის ვინაობა, აღმოჩნდა, რომ ეს ქალი პოლიციელის…

„ცალ-ულვაშ მოპარსული“ ქუჩების ქალაქი
„ცალ-ულვაშ მოპარსული“ ქუჩების ქალაქი

„ქუჩის ცალი მხარე ქვით არის დაგებული, ცალი არა, ასე რომ სწორედ ცალ-ულვაშ მოპარსულს ადამიანსა ჰგავს. ამას გარდა, ტროტუარი ალაგ-ალაგ გაკეთებულია,…

ბანკები ტფილისში, როგორც სოკო წვიმის შემდეგ
ბანკები ტფილისში, როგორც სოკო წვიმის შემდეგ

„ჩვენი ქალაქი თან-და-თან ამერიკულ ქალაქს ემსგავსება! მგონი დღე არ გაივლის ისე, რომ ან ერთი ახალი ბანკი, ან რომელიმე კომისიონერის, ვექსილის,…

ერთმანერთზედ მიყრილი სახლების ქალაქი
ერთმანერთზედ მიყრილი სახლების ქალაქი

„გაეცალე მეტი სახელი იყო ერთი კალატოზისა, რომლის აშენებული კედელიც აშენებისთანავე ინგრეოდა. როცა კედელს აშენებდა, მის გვერდით მიმავალ ხალხს თვით ეუბნებოდა:…

ტფილურ სტარტაპებსა და ანტრეპრენერებზე
ტფილურ სტარტაპებსა და ანტრეპრენერებზე

XIX საუკუნის მიწურულის ტფილისში სიტყვა სტარტაპი, ანტრეპრენერი და მათი დღევანდელი მნიშვნელობები არ ეცოდინებოდათ, არც „ენჯელ ივენსტორების“ და ვენჩურული ფონდების კაპიტალი…

ცრუ და ნამდვილი ხელობები
ცრუ და ნამდვილი ხელობები

ძველი თბილისი, აღმოსავლური ხალიჩასავით ჭრელი ქალაქი, არა მხოლოდ მოსახლეობის, არამედ მათი  პროფესიების მრავალფეროვნებითაც გამოირჩეოდა. ერთხელ უკვე ვთქვით, რომ ტფილისურ პროფესიათა…

„დახე ჩვენი ქალაქი... კინტოებით გავსილა“
„დახე ჩვენი ქალაქი... კინტოებით გავსილა“

„დახე ჩვენი ქალაქი, რა რიგად გამოცვლილა, ვერავის ვცნობ, არც მცნობენ, კინტოებით გავსილა“, – ნაწყვეტი რაფიელ ერისთავის ვოდევილიდან კარგად ასახავს, თუ…

ტფილისური Arts and Crafts
ტფილისური Arts and Crafts

იმ საქმიანობათა კვალდაკვალ, რომლებიც მხოლოდ ფიზიკურ დატვირთვას ან რუტინულ შრომას გულისხმობდა, მოიძებნებოდა სფეროები, რომელთა წარმომადგენლებს იდეალური შედეგის მისაღებად პროფესიონალიზმთან ერთად…