სახალხო სამორინე, ანუ სიგიჟე რეზერვაციაში
დიდი ეკონომიკური რეალობა: საჯარო არჩევანის სკოლა – პოლიტიკა როგორც ეკონომიკა
რა ვუშველოთ სახელმწიფო შემწეობის მიმღებთა სტიგმატიზაციას?
საქართველო ექსპორტზე დამოკიდებულებით მსოფლიოში 38-ე ადგილზეა
უპირობო შემოსავალი დედობისა და მამობის კვალდაკვალ
ალასკამ რა ჰქმნა?
დიდი ეკონომიკური რეალობა – მონეტარიზმი
ადამიანი უპირველეს ყოვლისა!
საქართველო იმპორტზე დამოკიდებულების რეიტინგში
ნაღდი ფული და არაფერი სხვა!
დიდი ეკონომიკური რეალობა – კეინზიანიზმი
საქართველო ფრეიზერის ეკონომიკური თავისუფლების რეიტინგში
„მონოპოლიდან“ – საყოველთაო საბაზისო შემოსავლამდე?
საქართველო ინფლაციის დონით მსოფლიოში 34-ე ადგილზეა
საქართველო მთავრობის ვალის მსოფლიო რეიტინგში
ჩინეთის ეკონომიკა და პანდემიური სიახლეები