კიევის დროით
დისტოპიური რეალობა – II ნაწილი
დისტოპიური რეალობა – I ნაწილი
შორია გურჯისტანამდე?
ძველი გვარდია
უკანასკნელი თავისუფლება
სიკვდილი კენჭისყრით
ალკოჰოლიზმი და შრომის ბაზარი
პორტრეტები ინტერიერში